Tips en Trucs: Display Priority (MicroVisie 11 - 3)

Laatst aangepast door Marco Helleman op June 14, 2019 14:31

Dit is een artikel uit MicroVisie jaargang 11 - 3 en is geschreven door Richard Zethof (Tricentric)

Display Priority

Vanaf MicroStation V8 XM Edition is het mogelijk om bij 2D-tekeningen te werken met Display Priority. Hiermee kan beïnvloed worden welk element ‘voor’ en welk element ‘achter’ getoond wordt. Standaard wordt het laatst getekende element vooraan getoond. Dit is het element met het hoogste File Position nummer. Om dit later te kunnen wijzigen werd in oudere versies van MicroStation (wat overigens nog steeds werkt) veelal gebruik gemaakt van één van de onderstaande opties:

 • De keyin ‘wset add’ en ‘wset drop’ (een soort knippen en plakken)
 • De menu-optie Edit > Bring to Front
 • Pentabellen, waarin bij Element Output Action de Pri- ority ingesteld kan worden. Dit levert geen ‘WYSIWYG’ situatie op, maar de plot ziet er wel goed uit.
 • Update Sequence bij het gebruik van References en Raster References

Nu hoeft dit allemaal niet meer. MicroStation biedt op verschillende niveaus mogelijkheden om de weergavevolgorde aan te passen. Deze weergavevolgorde is het eenvoudigst te vergelijken met een denkbeeldige Z-as. Normaal heb je in een 2D-tekening een X-as (de horizontale as) en een Y-as (de verticale as). De denkbeeldige Z-as staat dan loodrecht op het scherm en wijst in positieve richting naar de gebruiker toe. Een hogere waarde betekent dus dat het element meer naar ‘voren’ op het scherm komt. De niveaus, waarmee waardes aan deze Z-as gegeven kunnen worden, zijn:

 • Direct aan een individueel element
 • Gekoppeld aan level
 • Gekoppeld aan een Reference
 • Gekoppeld aan een Raster Reference
 • Gekoppeld aan een Element Template

Dit lijkt best wel weer uitgebreid en ingewikkeld, maar bij de nadere uitleg in dit artikel zal dit toch blijken mee te vallen. De laatste optie laten we in dit artikel overi-gens even buiten beschouwing.

individueel element (tussen -500 en +500)

In de Attributes Tool Box is vanaf XM de extra optie Ac-tive Element Priority gekomen. Hier kan gekozen worden voor een prioriteit tussen de -500 en +500. Het is dus mogelijk om een prioriteit te kiezen voordat getekend gaat worden of één of meerdere elementen te selecteren en daarna de prioriteit te bepalen.

gekoppeld aan level (x1.000)

In de Level Manager is het mogelijk om een kolom in te schakelen die de prioriteit van een level laat zien.

Uiteraard is het ook mogelijk om deze prioriteit aan te passen. Er kan wederom gekozen worden voor waarden tussen de -500 en +500. Deze waarden worden echter vermenigvuldigd met 1.000. Dit betekent dat een prioriteit die gekoppeld is aan een level dus veel zwaarder telt dan een prioriteit die gekoppeld is aan een element.

Het is wel belangrijk om te weten dat de prioriteiten bij elkaar ‘opgeteld’ worden. Als aan een level dus de prioriteit 200 (wat met 1.000 vermenigvuldigd wordt) is gekoppeld en aan een individueel element op deze level de prioriteit -300, dan is de uiteindelijke prioriteit 199.700!

gekoppeld aan een reference (x1.000.000)

Uiteraard was het bovenstaande nog niet uitgebreid genoeg en geeft MicroStation ook de mogelijkheid om prioriteiten aan References toe te kennen. In de Reference dialoogbox kan hiervoor een kolom ingeschakeld worden. Bij References kan gekozen worden voor waarden tussen de -5 en +5, wat in dit geval vermenigvuldigd worden met 1.000.000. De prioriteit van References weegt dus weer zwaarder dan die van de levels. Ook nu wordt de totale prioriteit weer bij elkaar opgeteld.

Twee vlakken hebben geen prioriteit. Het oranje vlak is het eerste getekend.

Het oranje vlak heeft prioriteit 200 gekregen

Prioriteit gekoppeld aan een Reference

Update Sequence

Let wel op dat ‘interessante’ situaties kunnen ontstaan. Het is bijvoorbeeld nog steeds mogelijk om bij de References te werken met Update Sequence. Dit geeft het gewenste resultaat als verder nergens met prioriteiten gewerkt wordt. Zodra ook maar ergens een prioriteit is ingesteld, overheerst dat boven de Update Sequence!

Veel gebruikers zijn gewend om met Update Sequence te werken en dus ook gewend dat een complete Reference naar ‘voren’ of naar ‘achteren’ verplaatst wordt. Als twee References echter dezelfde prioriteit hebben, maar de verschillende levels of elementen binnen deze tekeningen hebben een verschillende prioriteit, kan het voorkomen dat elementen van deze verschillende tekeningen ‘door elkaar heen’ gepresenteerd worden.

gekoppeld aan een raster reference

Bij Raster References lijkt het allemaal weer net iets anders te werken. Als een Raster Reference gekoppeld wordt, kan gekozen worden op welk ‘Plane’ deze geplaatst wordt. De keuze is:

 • Background
 • Design
 • Foreground
Background en Foreground

Als gekozen is voor één van deze Planes kan verder geen prioriteit in de vorm van een getal gebruikt worden. Wel is het mogelijk om binnen deze Plane de weergavevolgorde aan te passen. Dit kan door de betreffende Raster Reference te verslepen binnen de dialoogbox van de Raster Manager, of via de menu-optie Display.

Hierbij kan gekozen worden voor:

 • Bring to Front: Binnen het Plane komt de Raster Reference nu ‘vooraan’
 • Send to Back: Binnen het Plane komt de Raster Reference nu ‘achteraan’
 • Bring Forward: Binnen het Plane verschuift de Raster Reference nu één plaatsje naar voren
 • Send Backward: Binnen het Plane verschuift de Raster Reference nu één plaatsje naar achteren
Design

Als een Raster Reference in het Design Plane ligt kan wel een prioriteit in de vorm van een getal ingesteld worden tussen de -500 en +500. Dit heeft hetzelfde effect als de prioriteit van een individueel element.

In het Design Plane kan een Raster Reference een prioriteit krijgen

Raster Reference verplaatsen van Background naar Design Plane