Tips en Trucs in MicroStation (MicroVisie 11 - 2)

Laatst aangepast door Marco Helleman op June 14, 2019 14:31

Dit artikel stond in MicroVisie jaargang 11 - 2 en is geschreven door Richard Zethof.

SNAPMODE AFHANKELIJK VAN TEKENING OF USER PREFERENCE?

Standaard wordt de gebruikte Snap Mode opgeslagen in de tekening (na Save Settings). Het gebeurt dus wel eens dat je een tekening opent en je niet meteen doorhebt dat de Snap Mode bijvoorbeeld op Nearest staat, terwijl jij die zelf bijvoorbeeld nooit gebruikt. Het is mogelijk om dit te veranderen zodat de Snap Mode altijd op jouw eigen voorkeur staat. Hiervoor moet de configuratievariabele MS_SNAPMODE_SOURCE ingesteld worden op de waarde 1 (bijvoorbeeld via Workspace>Configuration). Vanaf dat moment zullen overigens ook de instellingen voor Multi-snap in je UPF- bestand bewaard blijven.

NOG MEER USER PREFERENCE INSTELLINGEN

Soms raken tekenaars verward van het gedrag van MicroStation. Ineens wordt een arcering of een bemating met dikke stippellijnen weergegeven. Dit gebeurt als de arcering of maatvoering associatief geplaatst is en het originele element is verwijderd of zodanig verplaatst dat de arcering niet meer te genereren is. MicroStation geeft hiermee aan dat er iets aan de hand is. Als je dit niet wilt, kan je via Workspace>Preferences en dan bij de categorie Operation de optie ‘Display Broken Associations with Different Symbology’ uitschakelen.

Ook kan er iets vreemds gebeuren als met behulp van een Fence een gesloten element geclipt wordt. In plaats van de ‘echte’ uitsnede ontstaat toch weer een gesloten element. Dit wordt ‘Optimized Fence Clipping’ genoemd en kan ook uitgeschakeld worden in de categorie Operation bij Workspace>Preferences.

KLEURINSTELLINGEN LOS VAN TEKENING

Vanaf MicroStation V8i is het mogelijk om, ondermeer, de volgende kleurinstellingen onafhankelijk van de tekening in te stellen:

● Achtergrondkleur van Design Models (en Model Space in geval van een AutoCAD-tekening)

● Achtergrondkleur van Sheet Models (en Paper Space in geval van een AutoCAD-tekening)

● Element Hilite kleur

● Selection Set kleur

Deze worden nu in je UPF-bestand opgeslagen. Zo val je nooit meer anderen lastig met jouw achtergrondkleurtjes of raak je niet verrast van de kleurinstellingen die anderen in een tekening aangebracht hebben.

SLEPEN MAAR...

In Windows zijn we al jarenlang gewend dat drag & drop acties veel handelingen kunnen vereenvoudigen en versnellen. Ook MicroStation biedt hiervoor mogelijkheden. Te denken valt aan het snel kunnen:

● openen van tekeningen

● koppelen van References

● plaatsen van Cellen

● aanbrengen van Links

Het gedrag is aan te passen door bijvoorbeeld tijdens het slepen de Ctrl- of Alt-toets ingedrukt te houden. Ook maakt het nog uit of je een bestand, map, Model, Saved View of Link sleept naar een View Window of een dialoogbox. Een aantal voorbeelden zijn:

VIEW WINDOW

● Sleep een Model of Saved View naar het View Window en dit Model wordt gekoppeld als Reference.

● Doe bovenstaande met de Alt-toets ingedrukt en laat de muisknop los boven een element. Het Model of Saved View wordt nu als link gekoppeld aan dit element. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit element en kies voor Follow Link om in een later stadium snel dit Model of Saved View te activeren.

● Doe bovenstaande met een Model en de Ctrl-toets ingedrukt en het Model wordt als Cell geplaatst.

● Sleep een DGN-bestand vanuit de Windows verkenner naar een View Window en MicroStation zal dit bestand willen openen. Ook dit gedrag is in te stellen via de Menu-optie File>Associate. Hier kan per bestandstype de gewenste actie ingesteld worden. Zo zal een ECW-bestand automatisch als Raster Reference gekoppeld worden.

DIALOOGBOX

● Sleep een Model naar de Reference dialoogbox en het Model wordt als Reference gekoppeld. Dit is handig voor het koppelen van een Design Model aan een Sheet Model om zo snel een werktekening te maken.

● Sleep een DWG-, DXF- of DGN-bestand vanuit de Windows verkenner naar de Reference dialoogbox en deze wordt als Reference gekoppeld.

● Sleep een DWG-, DXF- of DGN-bestand vanuit de Windows verkenner naar de Models dialoogbox en alle Models (of Model Space en Paper Spaces) uit dit bestand worden geïmporteerd als Model.

● Sleep een DWG-, DXF- of DGN-bestand vanuit de Windows verkenner naar de dialoogbox van Batch Process (Utilities>Batch Process), Batch Convert (Utilities>Batch Convert) of Print Organizer (File>Print Organizer) en het bestand wordt automatisch toege- voegd aan de lijst.

Dit zijn maar een aantal voorbeelden. Een overzicht is te zien in onderstaand figuur.