CONNECT licensing: een paar vragen en antwoorden

Geplaatst op 14 June 2019

  Dat Bentley zijn licentie-mechanisme heeft veranderd zorgt voor vele vragen van beheerders en gebruikers. Dirk Boonstra van Bentley heeft een aantal van die vragen mét bijbehorende antwoorden op een rijtje gezet:

  1. Is het echt nodig dat iedere gebruiker van CONNECT-software een Bentley-profiel heeft en via de Connection-Client moet inloggen?
   • Antwoord: Iedere gebruiker van Bentley producten moet een Bentley account hebben; moet zich registreren. Ook als je nog geen CONNECT-producten gebruikt. Technisch gezien is het voor CONNECT producten die Connect Licensing (CL) gebruiken ook nodig. Voor V8i producten is het technisch gezien ook nodig voor Expert Advisor.
  2. Zijn er kosten verbonden aan het aanmaken van die gebruikers-profielen? Deze profielen betreffen hoop ik toch zeker niet de “Connections Passports” á € 140,- p.s.?
   • Antwoord: Nee, je kunt gratis alle gebruikers opvoeren die een Bentley product gebruiken of geïnstalleerd hebben staan op de computer. De Passports en Visa’s hebben overigens in de CONNECT Edition een relatie tot het gebruik van ProjectWise. Uit navraag bij Bentley is gebleken dat je de Passports bij een volgende Portfolio Balancing kunt laten afvoeren of inzetten voor Portfolio balancing.
  3. Is het waar dat d.m.v. het gebruik van de Connection-Client wordt bijgehouden hoeveel licenties er op dat moment gebruikt worden?
   • Antwoord: Ja. Vanaf Update 11 wordt dat Real Time bijgehouden bij producten CONNECT Licensing gebruiken. Met oudere versies die gebruik maken van SelectServer is dat niet het geval.
  4. Maar de licentie-pool wordt pas daadwerkelijk aangesproken op het moment dat een applicatie geopend wordt?
   • Antwoord: Correct, dus bij het opstarten van een programma wordt via de LicenseTool gecontroleerd of er een licentie aanwezig is in de License file van de klantorganisatie. De licentie beheerder kan een waarschuwing laten geven als de licenties (bijna) op zijn. De gebruiker kan dan die waarschuwing negeren en de applicatie toch starten. Er kan dan “overusage” ontstaan.
  5. Of is de connection-client (connect.bentley.com) een op zichzelf staande cloud-applicatie die verder niet noodzakelijk is voor het gebruik van de af te nemen SELECT-subscripties (lees MicroStation, Powerdraft, LumenRT, ContextCapture)?
   • Antwoord: CONNECTION Client is nodig voor de applicaties die met CONNECT Licensing (CL) werken. Voor de oudere versies is er voorlopig de SelectServer nog.
  6. Kan de administrator of co-administrator via het Connection-Center online bepalen welke gebruikers met een Bentley-profiel toegang hebben tot welke applicaties en mogelijkheden?
   • Antwoord: Correct. Er kan op gebruikersniveau gecontroleerd worden welke software gebruikt mag worden. Dit is niet afhankelijk van de software die geïnstalleerd is op de computer van de Client.
  7. Of moet toegang tot de software (lees MicroStation, Powerdraft, LumenRT, ContextCapture) op lokaal niveau binnen onze Windows- of Citrix-omgeving worden geregeld?
   • Om onduidelijkheid bij gebruikers te voorkomen is het raadzaam om ook binnen de organisatie de toegang tot applicaties te regelen. Gebruiker kan anders een applicatie opstarten, maar loopt dan vast omdat er voor hem/haar geen licentie voor die applicatie is.
  8. Wanneer een gebruiker een Connect-applicatie gebruikt zonder in te loggen op de Connect-client, kan dan volgens contract de betreffende licentie van die applicatie komen te vervallen? Ook al wordt deze gewoon jaarlijks betaald
   • Antwoord: Nee, een licentie vervalt niet. Een applicatie met CONNECT Licensing kun je niet starten zonder eerst in te loggen.
  9. Is het zo dat met een Select-subscribtie (ongeacht voor welke applicatie) er feitelijk geen beperking is aan het aantal seats? En hoe zit dat mocht je je hoeveelheid seats overschrijden,gaat dan meteen de teller lopen en betaal je aan het eind van het jaar de overschrijdingen…..bovenop de gebruikelijke licentiekosten? Hoe verhouden die overschrijdingskosten zich tegenover de normale licentie-prijs?
   • Antwoord: Probeer altijd “overusage” te vermijden. De kosten voor overschrijdingen Is afhankelijk van het soort contract. Vraag aan Accountmanager voor de kosten in jouw situatie.
  10. Als een gebruiker via zijn eigen “Personal Connection Center” een applicatie downloadt via “My Services” -> “Software Downloads”. Zijn dit dan automatisch Trial-versies (7 dagen geldig) of wordt de applicatie na gebruik achteraf in rekening gebracht?
   • Antwoord: Het downloaden van software moet voorbehouden zijn aan administrators en applicatiebeheerders. Van gebruiker(sgroepen) kun je de rechten zelf bepalen en aanpassen.
  11. Momenteel heb ik op mijn eigen privé laptop ook MicroStation draaien op de licentie van kantoor. Blijft dit ook mogelijk met de Connection-versie? Ik kan me namelijk indenken dat meerdere collega’s in de toekomst vanuit huis willen gaan werken. Hoe is dat licentie-technisch geregeld dan?
   • Antwoord: Maak onderscheid in Thuis werken en Thuis leren. Met CONNECT Licensing kan je je thuis met je Bentley account via Connection Client aanmelden. Je gebruikt dan een licentie van je werk. Dit moet binnen je organisatie worden afgesproken. Je kan ook werken met een uitgecheckte (gereserveerde) licentie. Ook dan maak je gebruik van een licentie van het werk. Meestal kun je niet zelf een licentie reserveren, maar doet de licentie-beheerder dat voor jou. Als je Thuis wil leren, iets uitproberen, privé iets tekenen, niet commercieel, niet voor je werk iets doen dan kun je gebruik maken van een “HOME use” licentie. Aanvragen bij je licentie-beheerder. Die mag niet meer Thuis-licenties afgeven dan er licenties zijn voor een applicatie. Momenteel kan de Thuis-licentie alleen maar voor oudere versies aangevraagd worden. Nog niet voor applicaties die met CONNECT Licensing werken. Daar wordt nog naar gekeken.

  Voor een verwerkersovereenkomst moet je bij je Account Manager aankloppen.

  Er zijn veel veranderingen met CONNECT Licensing ten opzichte van de SelectServer Licensing. Als licentie-beheerder (IT-er of applicatiebeheerder) zul je hier kennis van moeten hebben!