Een nieuwe versie van Optimize Suite voor MicroStation CONNECT Edition

Geplaatst op 12 July 2019

Per 1 juli heeft The People Group | Software & Trainingen versie 3 van Optimize NLCS CE, Optimize GeoDATA CE en Optimize Tools gelanceerd. Daarnaast is versie 1 van Optimize StreetSmart CE uitgebracht als vervanger voor Globespotter Connector. Alle nieuwe versies bieden op een aantal fronten nieuwe mogelijkheden en verbeteringen.


Optimize NLCS CE

 • In de ‘snelzoeker administrator’ zijn een aantal verbetering doorgevoerd.
 • Het is nu mogelijk om vanuit de applicatie eigen NLCS objecten aan de database toe te voegen.
 • De Plotmogelijkheden zijn uitgebreid met de volgende items:
  • Kaders kunnen nu vooraf geroteerd worden
  • Er kunnen reeksen kaders in de tekening geplaatst worden
  • Kaders kunnen naar wens bewaard blijven in het design model
 • Er is een licentie module ingebouwd die o.a. concurrent use van de applicatie mogelijk maakt
 • Technology Preview is toegevoegd


Optimize GeoDATA CE

 • KlicCAD is volledig geïntegreerd in GeoDATA
 • GeoDATA ondersteunt KlicWIN (inlezen van gml zoals per 1 juli 2019 wordt aangeleverd)
 • Verbeterde algoritmen voor het inlezen van BAG en Kadastrale kaart en BGT-data-data van PDOK
 • Mogelijkheid tot inlezen van openbare WFS-services van PDOK, o.a. Bestemmingsplannen en Bestuurlijke grenzen
 • Mogelijkheid tot het inlezen van ‘eigen’ WFS-services
 • Een Technology Preview is toegevoegd: gebruik van Item Types


Optimize Tools Uitgebreid met centrale menu-onderdelen voor Optimize StreetSmart, Optimize GeoDATA en WFS

 • Layout geupdate, o.a. nieuwe icon’s.


Optimize StreetSmart CE

Optimize Street Smart is de vervanger voor de Globespotter Connector. Er is een vernieuwde interface en ook de opnamepunten worden getoond. Ook kan er gemeten worden vanuit de foto, kunnen deze meetlijnen overgenomen worden in MicroStation en is het mogelijk Oblique foto’s te tonen.

Onderstaande afbeelding maakt inzichtelijk hoe het huidige portfolio van Optimize er nu uit ziet: