De setuptool zoals hiervoor beschreven is feitelijk een slimme schil om de programdata MSI en de program files MSI (dit zijn de daadwerkelijke installers). Deze MSI bestanden staan in de MSI folder:

Optimize NLCS CE kan desgewenst ook handmatig met deze MSI bestanden worden geïnstalleerd. 


Let op!
handmatige installatie m.b.v. de MSI bestanden dient met beleid te gebeuren. Zorg zelf voor een eventuele backup van de data bestanden en zorg zelf voor een de-installatie van de vorige versie.