INHOUDSOPGAVE


Hoofdstuk 1

OPTIMIZE NLCS CE: LICENTIE EN LADEN BIJ STARTENLicentiebestanden OptimizeNLCS laden op WorkSet-niveau
Configuratie laden ná v4.20.22.1Configuratie laden vóór of gelijk v4.20.22.1

Hoofdstuk 2

PREVIEW SCALE INSTELLINGENActive Model instellen


Reference instellen

Hoofdstuk 3

OPTIMIZE NLCS ADMINISTRATOROptimize NLCS Administrator toevoegen voor beheerderAdministrator NLCS zichtbaar maken


Workflows beheren (SnelZoeker)OverviewWorkflow (en Discipline)Tabs (tabbladen), Groepen en SubgroepenAanmaken toolboxen en toolbarsOproepen toolboxen en toolbars
Aanmaken Workflow's in Ribbon (vanaf v6.22.22.0)Aanmaken workflow in de Ribbon (Nieuwe dgnlib)Aanmaken workflow in de Ribbon (bestaande dgnlib)Controleren SnelZoeker


Objecten beheren


Backup Client Database

Hoofdstuk 4

DATABASESParent_database


Local_Database


New Release


Data toevoegen aan de Client Database


Backup Tooling


Versiebeheer van de databases

Hoofdstuk 5

BIM-, OPTIMIZE- EN CLIENT-OMGEVING

Hoofdstuk 6

NLCS OBJECTENElement

Hoofdstuk 7

UPDATE TOOLING NA INSTALLATIE NIEUWE RELEASE

Hoofdstuk 8

SYMBOLEN TOEVOEGEN AAN OPTIMIZE NLCSMicroStation Cell in de NLCS


Schaalbare objecten en andere achtervoegsels


Hoe is een cell in NLCS gekoppeld aan een objectCell toevoegenWelke cellen worden gekoppeld aan objectCellen die gedetailleerder zijnKoppelen van de gedetailleerdere cellen aan een ander objectOptimize HoofdvensterSnelZoekerKoppeling tussen object en cel(len), cellkoppelingKoppeling objectnaam en cellnaamDialog Object toevoegen (Optimize Objecten beheren)Waar is de koppeling te zien?Zoeken naar koppelingen