Licentie bestanden en database op een andere locaties dan de ProgramData van Optimize.

C:\ProgramData\TPG\Optimize\...

[netwerklocatie]\TPG\Optimize\...

Bijvoorbeeld:

E:\_CONNECT_Netwerk_Configuratie\Optimize\Config\Optimize_Tools.cfg


#----------------------------------------------------------------------

# Toevoegingen licentieafhandeling 

# OPTIMIZE_LICENSE_PATH                = $(OPTIMIZE_RESOURCE_PATH)Licenses/

OPTIMIZE_LICENSE_PATH                   = Q:\TPG\Optimize_LicenseDB

OPTIMIZE_NLCS_CE_LICENSEFILE       = E:\_CONNECT_Netwerk_Configuratie\Optimize\Licenses\Optimize_NLCS_CE.lic

OPTIMIZE_PLOT_CE_LICENSEFILE        = E:\_CONNECT_Netwerk_Configuratie\Optimize\Licenses\Optimize_Plot_CE.lic

OPTIMIZE_GEODATA_CE_LICENSEFILE = E:\_CONNECT_Netwerk_Configuratie\Optimize\Licenses\Optimize_GeoDATA_CE.lic

OPTIMIZE_STREETSMART_CE_LICENSEFILE =  E:\_CONNECT_Netwerk_Configuratie\Optimize\Licenses\Optimize_StreetSmart_CE.lic