In nieuwste versies na versie 4.20.22.1…. is een aanpassing doorgevoerd, die het mogelijk maakt de  cfg van NLCS op WorkSet niveau te laden:

Je past dan op ..\Configuration\Organizations niveau de cfg aan met het laden van de cfg voor NLCS.

Bijvoorbeeld:

E:\_CONNECT_Netwerk_Configuratie\Configuration\Organization\klantnaam.cfg

E:\_CONNECT_Netwerk_Configuratie\Configuration\Organization\Optimize.cfg

Waarden aan als navolgend voorkomend. Standaard staat dit erin bijvoorbeeld:

#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Instellingen voor de Optimize Suite. Deze regels moeten worden opgenomen in een *.cfg' in de Organization map of in de '<WorkSpace>.cfg' (CONNECT Edition)

# Optimize_Tools is de ingang voor alle applicaties in de Optimize Suite (Optimize Tools, Optimize NLCS, Optimize GeoDATA en Optimize Globespotter/Streetsmart_CE).

# Configuratie en Resources staan standaard op C:\ProgramData\TPG\Optimize, maar kunnen ook op een willekeurige netwerk lokatie geplaats worden.

# Applicatie dll's (assemblies) staan op C:\Program Files\TPG\Optimize

#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPTIMIZE_CE_PROGRAM_PATH = C:/Program Files/TPG/Optimize/                    #  Root pad LOKAAL STANDAARD naar de Optimize applicaties.

OPTIMIZE_RESOURCE_PATH = E:\_CONNECT_Netwerk_Configuratie\Optimize\  # Root pad NETWERK SCHIJFLETTER naar de Optimize Resources (bibliotheken en configuratie).

OPTIMIZE_CONFIG_PATH = $(OPTIMIZE_RESOURCE_PATH)Config/                   # Pad naar de Optimize_Tools.cfg. Optimize_Tools.cfg is de ingang voor alle Optimize applicaties.

%if exists ($(OPTIMIZE_CONFIG_PATH)*.cfg)

%include $(OPTIMIZE_CONFIG_PATH)Optimize_tools.cfg

%include $(OPTIMIZE_CONFIG_PATH)*_CE.cfg

%endif

 

De rode regel betreft het uitschakelen van laden op Organization niveau, de groene regels voeg je toe.

 

%if exists ($(OPTIMIZE_CONFIG_PATH)*.cfg)

%include $(OPTIMIZE_CONFIG_PATH)Optimize_tools.cfg

#%include $(OPTIMIZE_CONFIG_PATH)*_CE.cfg

# Optimize NLCS wordt op WorkSet niveau geladen

%include $(OPTIMIZE_CONFIG_PATH)Optimize_GeoDATA_CE.cfg

%include $(OPTIMIZE_CONFIG_PATH)Optimize_Plot_CE.cfg

%include $(OPTIMIZE_CONFIG_PATH)Optimize_StreetSmart_CE.cfg

%endif

 

Op WorkSpace of WorkSet niveau neem je dan de volgende variabelen mee in de betreffende cfg.

 

#----------------------------------------------------------------------

# Instellingen voor de Optimize Suite. 

%if exists ($(OPTIMIZE_CONFIG_PATH)*.cfg)

%include $(OPTIMIZE_CONFIG_PATH)Optimize_NLCS_CE.cfg

%endif