De “Preview Scale” instelling bevat een 2-tal opties, zie de gebruikershandleiding voor de werking van deze opties.

In de hierop volgende paragrafen worden de achterliggende key-ins behandeld.