Key-in: Optimize MODELSETTINGS


Met behulp van deze key-in worden er vijf eigenschappen van het actieve model ingesteld. De individuele eigenschappen worden op een vaste, voor Optimize gewenste,  waardes ingesteld.

 1. Propagate Annotation Scale: aan.
  (onderliggende key-in: model set propogateannotationscale on)

 1. Annotation Scale: aan
  (onderliggende key-in: lock useannotationscale on)

 1. Global Line Style Scale: 0.001
  (onderliggende key-in: active linestylescale 0.001)

 1. Annotation Scale: 200
  (onderliggende key-in: set annotationscale)

  Het is nu ook mogelijk de gewenste default Annotation Scale op een andere waarde dan “200” in te stellen. Dit kan m.b.v. de variabele Nlcs_SETTING_PREVIEWSCALE. Deze variabele is standaard opgenomen in het bestand …TPG\Optimize\Config\Optimize_NLCS_CE.cfg
  Als variabele niet bestaat dan wordt de waarde 200 gebruikt. 

 1. Line Style Scale: Compound Scale
  (StyleScaleMode = CompoundScale)