KEY-IN: Optimize REFERENCESETTINGS


Deze key-in zorgt er voor dat een drietal essentiële reference file eigenschappen correct wordt ingesteld. Dit met het oog op het correct weergeven van met name line styles.

  1. REFERENCE_USEANNOTATIONSCALE true 
  2. REFERENCE_GLOBALLINESTYLESCALES MASTER
     
  3. REFERENCE_SCALELINESTYLES false