Als je beheerder bent van Optimize NLCS dan heb de knoppen van de Optimize NLCS Administrator nodig:


extra knoppen


Voeg de onderstaande variabele toe aan personal.ucf (LET OP! Deze wordt ten alle tijden opgeslagen op de C:\Users\.. of C:\Gebruikers\.. indien deze instellingen niet behouden blijft, raakt je deze aanpassingen kwijt).

OPTIMIZE_ADMINISTRATOR = Optimize Administrator

Werkwijze toevoegen variabele:

Ga naar File:

Kies daarna voor Settings > Configuration > Configuration Variables:

Hierbij wordt de personal.ucf geopend.

Voor de betreffende beheerder wordt nu een extra variabele toegevoegd.

Klik op New…

 

Maak een variabele aan genaamd:

OPTIMIZE_ADMINISTRATOR

Met als waarde:

Optimize Administrator

Klik op OK zodat de waarde geregistreerd wordt

Klik nogmaals op OK om en sla de personal.ucf op. Kies dus voor Yes

Gebruiker heeft nu standaard een Administrator knop extra.

Hieronder zijn beheerders functionaliteiten ondergebracht.


Belangrijk! Denk eraan dat in voorgaande is dat de Personal.ucf lokaal wordt behouden, anders zijn de gemaakte instellingen een dag later weer verwijderd.