Alternatief is gebruik maken van een tijdelijk los bestand, deze is dan aanwezig in de folder:

 "….\Configuration\Organization\admin_rechten_NLCS.cfg". Door het hernoemen van de extensie .cfg naar .org wordt deze button uitgeschakeld.

(voorbeeld: nu niet actief want extensie is admin_rechten_NLCS.org en niet cfg)

"P:\hw\Bentley\WorkSpaceCE\Configuration\Organization\admin_rechten_NLCS.org"

Na hernoemen:

"P:\hw\Bentley\WorkSpaceCE\Configuration\Organization\admin_rechten_NLCS.cfg"

Komt er een extra button beschikbar inde omgeving genaamd Administator.

Je kunt 3 zaken regelen:

Of gebruik de key-in’s:

Optimize.menu open administrator (Workflows beheren)

Optimize.object openmainwindow (Objecten beheren)

vba run [backupclientdb]backup (Backup Client Database)