Een Workflow is een nieuwe manier van MicroStation CONNECT Edition om binnen de Ribbon een aantal ‘tasks’ te kunnen groeperen. Zo bevat de ‘Drawing’ workflow tasks om mee te kunnen tekenen en bevat de ‘Modeling’ workflow (zichtbaar in een 3D tekening) bv. tasks om te renderen. 


Binnen Optimize NLCS CE worden de workflows ook gebruikt om verschillende commando’s en objecten te groeperen, bijvoorbeeld per afdeling. De beheerder kan zelf bepalen hoe hij deze indeling maakt en welke objecten hij in de workflow opneemt.


Binnen de NLCS-standaard worden disciplines gebruikt om oorsprong van een object bij te kunnen houden: wie (welke discipline) heeft het object oorspronkelijk getekend of heeft het het laatst gewijzigd. Hoewel discipline een verplicht veld is in de levelnaam van het object, is er geen vaste relatie tussen een discipline en het object zelf. 

In de praktijk wordt de discipline dan ook op verschillende manieren gebruikt: sommige koppelen de discipline aan de afdelingen waarop ze werkzaam zijn (afdeling Openbare Ruimte = discipline Beheer, afdeling IB = discipline wegen), anderen koppelen discipline specifiek aan het object dat ze tekenen (boom = discipline groen, verharding = discipline wegen). 


Optimize NLCS CE ondersteunt beide. Om de beheerder in staat te stellen de discipline vooraf vast te zetten, wordt de discipline altijd aan de workflow (het hoogste niveau in de snelzoeker menu’s) gekoppeld. D.m.v. een instelling kan de beheerder de tekenaar echter alsnog de mogelijkheid geven deze instelling te overrulen. In één van de settingsboxen binnen Optimize NLCS CE kan de gebruiker dan zelf zijn discipline bepalen of er alsnog voor kiezen die van de workflow te volgen.