Voor een logische bundeling van teken-objecten, kan een beheerder deze onder brengen in tabs, groepen en subgroepen. De groepen worden later als ‘panels’ in de Ribbon weergegeven. De subgroepen worden de pull-downmenu’s in de panels. Buiten de Ribbon kunnen de groepen en subgroepen als toolboxen of toolbars gepresenteerd worden. Deze toolboxen en toolbars worden ‘on the fly’ door Optimize NLCS gegenereerd.
TOOLBOX (= GROUP BINNEN OPTIMIZE)
TOOLBAR (= SUBGROEP BINNEN OPTIMIZE)