key-in: Optimize.menu open administrator

Open via bovenstaande key-in de Snelzoeker Administrator. Als voorbeeld is daar al een workflow ‘DO Bestek’ met een aantal tabs, groepen, subgroepen en objecten in aangemaakt.

Klik op de 3 puntjes achter ‘Workflows’. Er opent nu een klein venstertje met “Toevoegen”, “Wijzigen”, “Verwijderen” en Kopiëren.   Klik op “Toevoegen”.

Geef een naam en omschrijving voor de workflow en kies de gewenste discipline. Bepaal met behulp van het vinkje of de gebruiker de discipline mag overrulen en klik op ‘Opslaan’.

Klik nu op de groene + in de kolommen ‘Tab’ en ‘Groepen’. Geef een naam en omschrijving voor de tab en de groep en kies eventueel het gewenste tekentype (voor gewoon tekenwerk hoeft het tekentype niet gekozen te worden). Klik op ‘Opslaan’ om de groep aan te maken. Herhaal dit voor alle gewenste groepen. Bedenk dat een groep de basis is voor een toolbox waarbinnen meerdere toolbars kunnen zitten.

Klik nu op de groene + in de kolom ‘Subgroepen’. Geef een naam en een omschrijving. De regel met de Icon name werkt in deze versie nog niet, maar zal er in de toekomst voor zorgen dat de subgroep een eigen icon in de Ribbon krijgt. Klik op ‘Opslaan’ om de groep aan te maken. Herhaal dit voor alle gewenste subgroepen binnen een groep. Bedenk dat subgroepen de toolbars binnen de toolboxen worden. 

Klik nu op de groen + in de kolom ‘Objecten’ en kies de objecten die je aan de subgroep wil toevoegen. Klik op ‘Opslaan’ om een object aan de subgroep toe te voegen. Kies daarna het volgende object. Klik op ‘Sluit’ als alle gewenste objecten aan de subgroep zijn toegevoegd. Bedenk dat de objecten de buttons in de toolbar worden. Hou toolbars dus overzichtelijk. Voeg dus bij voorkeur niet te veel objecten aan een subgroep toe, maar kies liever voor een extra subgroep.

Na Opslaan wordt een melding weergegeven. Zijn alle gewenste objecten opgevoerd, kan gekozen worden voor Sluit om dit scherm te sluiten.

Pas de naam aan naar een eigen korte variant en klik op 'Opslaan': 

Maak Ribbon naar wens in orde en kies in het pulldownmenu Utilities voor 'Open toolbox Maak Ribbon':

Kijk hier: Aanmaken workflow in de Ribbon (nieuwe dgnlib) voor de uitleg over het aanmaken van de Ribbon.