Toolboxen en toolbars kunnen via key-in’s opgeroepen worden. De algemene syntax voor het oproepen van een toolbox is:

Key-in: Optimize.menu open snelzoeker <workflownaam> <groepnaam>


De algemene syntax voor het oproepen van een toolbar is:

Key-in: Optimize.menu open snelzoeker <workflownaam> <groepnaam> <subgroepnaam>

De key-in’s kunnen door de beheerder op iedere gewenste plaats in de interface van MicroStation CONNECT Edition gebruikt worden. 

Vanuit de Snelzoeker Administrator kan echter ook een workflow aangemaakt worden waarmee de toolboxen en toolbars vanuit de Ribbon zijn aan te roepen.