Maak hiervoor in de juiste directory (zie variabele MS_GUIDGNLIBLIST) een nieuwe GUI dgnlib aan. Open je geen GUI dgnlib, dan werk je in de personal.dgnlib. 

Indien dit in een dgn gebeurd en niet in een menu dgnlib, wordt de workflow aan de eigen, persoonlijke Personal.dgnlib toegevoegd. De workflow is dan alleen voor de maker beschikbaar en niet voor anderen.

Maak je een geheel eigen, dan kan je starten met de personal.dgnlib, welke je nadat de Ribbon uitbreiding naar wens is hernoemt en in de client folder van NLCS plaatst.

Bijvoorbeeld:

Oud: 

..\Optimize\Optimize_NLCS_CE\Client\Dgnlib\GUI\Optimize_Standaard_Ribbons.dgnlib


Nieuw:

..\Optimize\Optimize_NLCS_CE\Client\Dgnlib\GUI\Optimize_Standaard_Ribbons.dgnlib

..\Optimize\Optimize_NLCS_CE\Client\Dgnlib\GUI\Optimize_Ribbons_Klantnaam.dgnlib (dit is dan de hernoemde personal.dgnlib)

Open de Snelzoeker administrator met de key-in “Optimize.menu open administrator”. Klik op ‘Utilities’ > ‘Open Toolbox Maak Ribbon’.Kies de gewenste workflow, zet vinkje aan bij Toevoegen instellingen dit bied extra NLCS opties in de Ribbon klik op ‘Opslaan workflow’. Er opent een tussenscherm. Sla de XML op in een logische folder (voor hergebruik). De workflow wordt nu direct aan de Ribbon toegevoegd.


Aangemaakte toolboxen en toolbars kunnen nu vanuit de Ribbon aangeroepen worden.Met de button ‘Alle Ribbon aanpassingen verwijderen’ wordt de Actieve of Personal.dgnlib leeggemaakt. Eerdere aanpassingen worden dan verwijderd. De gemaakte groepen zijn dan echter nog wel beschikbaar in de Snelkiezer administrator.Heb je de aanpassingen doorgevoerd in de personal.dgnlib en wil je deze behouden. Voer deze actie dan NIET uit. Deze actie kan pas als je deze personal.dgnlib hernoemd hebt en op een andere locatie hebt geborgd. Bv in de Optimize NLCS CE client folder.

Heb je een dgn actief (en dus zijn aanpassingen doorgevoerd in de personal.dgnlib) wordt de volgende vraag weergegeven: