Key-in: Optimize.object openmainwindow

Objecten beheren biedt applicatie/functioneel beheerder de mogelijkheid om eigen objecten toe te voegen aan de database. Hierdoor zijn de toegevoegde objecten beschikbaar in het Hoofdmenu en daarmee tevens beschikbaar te maken in Workflows en Ribbons.

Het dialoogscherm biedt info betreffende symbology van de objecten, maar ook of deze voorkomt in de BIM, Optimize of Client database.

Een aanpassing van b.v. kleur in een dergelijk object resulteert in een gemixt object (BIM-Client). Kies 'Wijzigen' pas kleur aan en kies voor 'Opslaan'.


Het toevoegen van een object gaat als volgt:

Klik op 'Toevoegen':

Type bij Objectnaam de naam in. Bij Levelnaam ontstaat nu een NLCS opbouw.

Stel de juiste geometrie in G in onderstaand voorbeeld. Pas symbology naar wens aan.


Klik op opslaan. Er volgt een melding.

Dit is nu een Client object en is toegevoegd aan de CLIENT database.

Nu kunnen objecten gemaakt worden met de betreffende symbology.


Voor objecten opgebouwd met cellen gaat dit wat anders. 

Er moet een vinkje actief zijn bij Symbool (S).

Er moet een celllibrary zijn met de cellen conform NLCS naamgeving en deze moet zijn opgenomen in Optimize (startend met b.v. SVW, SGR o.i.d, zie hier).

En in onderstaand scherm moet er ook een cellnaam of cellna% worden opgegeven. Via Update overzicht worden de gevonden cellen dan geladen.