In de installatie data software staan de eerder genoemde vier database bestanden altijd in de directory met de naam: Parent_Database

De variabele NLCS_PARENT_DB_PATH verwijst naar de directory waarin de bovengenoemde vier databases staan.

De parent databases mogen op een server geïnstalleerd worden.