Bij het starten van de applicatie worden in de MessageCenter van MicroStation de versies van de database bestanden weergegeven.Database variabelen

 

NLCS_PARENT_DB_PATH 


Directory van de vier parent databases

NLCS_LOCAL_DB_PATH

 

Directory van de vier local databases

NLCS_BIM_DB

 

Pad en naam van de BIM database

$(NLCS_LOCAL_DB_PATH)NLCS_BIM.db

NLCS_OPTIMIZE_DB

 

Pad en naam van de Optimize database

$(NLCS_LOCAL_DB_PATH)NLCS_OPTIMIZE.db

NLCS_CLIENT_DB

 

Pad en naam van de client database

$(NLCS_LOCAL_DB_PATH)NLCS_CLIENT.db

NLCS_IMAGES_DB

 

Pad en naam van de images database

$(NLCS_LOCAL_DB_PATH)NLCS_IMAGES.db