De basis voor de ordening van informatie in digitale CAD modellen (lagenstructuur) wordt gevormd door een coderingssystematiek. Laagnamen worden opgebouwd uit deelcodes, afkomstig uit verschillende, gestandaardiseerde tabellen in een vaste volgorde.

(Zie voor uitgebreide documentatie de Formele beschrijving NLCS.)

STATUS-

             DISCIPLINE-

                               HOOFDGROEP-

                                                        OBJECT_

                                                                      SUBOBJECT01_

                                                                                            SUBOBJECT02_

                                                                                                                  SUBOBJECT03_

                                                                                                                                        SUBOBJECT04_

                                                                                                                                                           SUBOBJECT05

 

Voorbeelden:  

B-OI-KL-ET_MANTELBUIS

B-GV-GR-BEPLANTING_NATUUR     

V-GV-GR-BEPLANTING_NATUUR_BOSPLANTSOEN 

N-OI-RI-DRAINAGE_INLAAT

V-OI-RI-DRAINAGE_INLAAT_BLIND