NLCS Celllibrary

Een cell (symbool) uit de NLCS wordt altijd opgeslagen in een celllibrary die hoort bij een NLCS hoofdgroep.


Er kunnen verschillende celllibraries gebruikt worden die behoren tot één hoofdroep. Dit om de data beter te kunnen structureren.


Naamgeving:

S

afkorting NLCS Hoofdgroep

liggend streepje (optioneel)

eigen invulling (optioneel)

 

Voorbeelden:

SGR.cel

SGR-extra.cel

SGR-gemeente.cel


NLCS Cellnaam

Naamgeving:

S

afkorting NLCS Hoofdgroep

liggend streepje

objectnaam

 

Voorbeelden:

SGR-BOOM

SIE-WEG_DRINKBAK-SO

V-SGR-BOOM (vervallen status)

SKG-LANDMETEN_MONITORING_NOODDRINKWATERPUT-SO


Cell en Status

In de NLCS kan een cell gekoppeld worden aan een status.


Als een cell uitsluitend bedoeld is om te gebruiken voor status Nieuw moet een cell gemaakt worden met de naam:

N-SGR-BOOM


Als een cell uitsluitend bedoeld is om te gebruiken voor status Vervallen moet een cell gemaakt worden met de naam:

V-SGR-BOOM


Als een cell uitsluitend bedoeld is om te gebruiken voor status Tijdelijk moet een cell gemaakt worden met de naam:

T-SGR-BOOM

 

Als een cell uitsluitend bedoeld is om te gebruiken voor status Bestaand moet een cell gemaakt worden met de naam:

B-SGR-BOOM

 

Als er geen onderscheid gemaakt hoeft worden in verschijning van een cell voor wat betreft de status, volstaat een cell met de naam:

SGR-BOOM.

 

Het programma kijkt wat de actieve status is en controleert of hiervoor een cell bestaat met voorvoegsel N, V, T, B. Zo ja, dan wordt deze gebruikt, zo nee, dan wordt de SGR-BOOM gebruikt.