Een cell is gekoppeld aan een object op basis van de cellnaam minus de Status-aanduiding en minus het achtervoegsel SO, SOD enz..

Dus voor de in de vorige paragraaf genoemde cellnamen volstaat voor de koppeling altijd bv.: SGR-BOOM, SVH-ASFALT, etc.

Ergens is dus opgegeven: SGR-BOOM, SVH-ASFALT, etc. (zie verderop in deze handleiding)

Een nieuwe cell moet gekoppeld zijn in database zoals beschreven in paragraaf 'Cell toevoegen aan NLCS' anders wordt deze niet gevonden.