Cell aanmaken zoals gebruikelijk in MicroStation.

Let op dat cell opgeslagen wordt in juiste celllibrary en met de gewenste naam.

(Let op eventuele status, celllibrary name enz.)

De gemaakte cell moet verwerkt worden in de NLCS, hiervoor gebruiken we de 

key-in: Optimize.object update client symbool

Deze key-in kan per hoofdgroep gebruikt worden.

Dus als alleen cellen toegevoegd/verwijderd/naam gewijzigd, zijn uit celllibrary SGR, dan volstaat het alleen deze te updaten.