Eerder hebben we al gezien dat het programma allereerst zoekt naar alle cellen met de naam SGR-BOOM, en met eventuele voorvoegsels (status) en achtervoegsels (SO, SOD enz.). Zie het deel over Schaalbare objecten en andere achtervoegsels.
Deze worden gekoppeld aan object.


Eén en dezelfde cell kan aan verschillende objecten gekoppeld worden. Dit komt weinig voor in de BIM/NLCS, vandaar

dat dit niet verder gedocumenteerd is, maar het is technisch mogelijk.


Het programma zoekt vervolgens ook naar cellen die bestaan uit de naam SGR-BOOM gevolgd door een underscore en dan weer een naam.
Bij dit object is de koppeling SGR-BOOM opgegeven. De symboolhoofdgroep is een vaste waarde SGR, BOOM is de filterwaarde.


De volledige lijst van gevonden cellen, die bij dit object als cell koppeling opgegeven worden, ziet er voor SGR- BOOM (voorbeeld) als volgt uit:


SGR-BOOM-001
SGR-BOOM-002
SGR-BOOM-SO
V-SGR-BOOM-SO
SGR-BOOM_KASTANJE-SO
SGR-BOOM_EIK-SO
SGR-BOOM_KNOTWILG-SO
SGR-BOOM_014_ESDOORN
V-SGR-BOOM_014_ESDOORN
SGR-BOOM_016_FRUITBOOM


Maar ook hierop is een uitzondering mogelijk.