Technisch gezien is er in de database een tabel-object met kolom 'sobject', hier wordt de cellkoppeling opgegeven.

In geval van object BOOM:SGR-BOOM
In geval van object BOOM_ESDOORN:
SGR-BOOM_014_ESDOORN