Als we dit bekijken voor ons voorbeeld:


NLCS object BOOM

In de 1e kolom wordt door het programma de naam van de celllibrary weergegeven van hoofdgroep van object.

In kolom 1 en kolom 2 wordt de koppeling naar eventuele cellnamen uit MicroStation gelegd.

In kolom 2 wordt de cellnaam opgeven zoals boven besproken, echter zonder de celllibrary naam, zonder voorvoegsel van status, en zonder achtervoegsels.

Het programma gaat zoeken naar cellnamen met de naam SGR-BOOM, met voorvoegsel van status en achtervoegsel als bijv. SO.

Deze cellen worden gekoppeld.

Ook cellnamen die beginnen met SGR-BOOM gevolgd door een underscore worden meegenomen (ook hierbij geldt het principe van voorvoegsel van status en achtervoegsel als bijv. SO).


NLCS object BOOM_ESDOORN

Als in de voorgaande afbeelding de naam BOOM_014_ESDOORN opgegeven wordt als cell koppeling bij een ander object, dan zie je de cell BOOM_014_ESDOORN niet zichtbaar zijn in deze lijst.

In de 1e kolom wordt door het programma de celllibrary naam weergegeven van hoofdgroep van object.


In kolom 1 en kolom 2 wordt de koppeling naar eventuele cellnamen uit MicroStation gelegd.

In kolom 2 wordt de cellnaam opgegeven zoals boven besproken, echter zonder de naam van de celllibrary en zonder voorvoegsel van status, en zonder achtervoegsels.

Het programma gaat zoeken naar cellnamen met de naam SGR-BOOM_014_ESDOORN, met voorvoegsel van status en achtervoegsel als bijv. SO.

Deze cellen worden gekoppeld.

Bij het NLCS object BOOM komen deze cellen nu niet meer voor.

Je kunt ook gebruik maken een % om een ander resultaat van gevonden cellen te bewerkstelligen:

Als je bijvoorbeeld als Cellnaam BORD_A% opgeeft:

Dan levert dat alle Cellen die beginnen met 'BORD_A':