In deze versie van Optimize NLCS (v6.22.20.0) zijn er een aantal zaken toegevoegd en verbeterd. Hier zie je een opsomming van de opgeloste tickets die we gebruikt hebben voor deze nieuwe versie.


CAD-12

Vraag: Via de rechtermuisknop een object promoten naar een hoger/lager (sub) object.

Het is nu mogelijk om objecten te promoveren naar een hoger of lager object.

Er is een optie toegevoegd aan het rechtermuisknopmenu:Dat opent een leeg menu. Kies een object dat je wil promoten en het menu wordt gevuld met mogelijkheden binnen het hoofdobject:

 


Klik op de knop Promote of klik op je rechter muisknop.


CAD-162 en CAD-53

Vraag: Als bij het maken van de Ribbon in de snelzoeker Administrator een subgroep met maar 1 object wordt toegevoegd wil de gebruiker dit object graag rechtstreeks onder de subgroep kunnen openen. Nu reageert de subgroep als een pull-down menu met maar 1 item waardoor de gebruiker dus een extra muisbeweging moet maken.

CAD-241

Vraag: Status en discipline worden niet vastgehouden na opnieuw opstarten MicroStation.


Oplossing: Via de Ribbon’s worden kenmerken als o.a. status en discipline nu getoond:

 

Deze instellingen worden op MicroStation niveau onthouden in een soort van Optimize Personal Ribbon state xml. Bij starten microstation wordt gekeken of dit bestand bestaat;

  • Zo ja, de Status, Discipline, Fase en Tekentype worden hieruit gelezen en actief gemaakt in de Optimize omgeving;
  • Zo nee, instellingen uit cfg, de 4 workspace variabelen, worden gelezen en actief gemaakt in microstation (als voorheen).

CAD-271

Vraag: Molgoten kunnen tekenen


Oplossing: Er zijn objecten toegevoegd met bijbehoren lijnstijlen om bestraatte molgoten te kunnen plaatsen.


CAD-292

Vraag: Aantal gevonden (teller) resultaten in zoek actie weergeven in hoofdmenu en snelzoeker

Oplossing:  


CAD-376

Vraag: Optimize NLCS CE probeert ZZ lagen aan te maken en stuurt een laag met ongeoorloofde tekens naar Microstation.

Oplossing: Optimize maakt nu levels aan met de hoofdgroep ‘ZZ’, maar die is niet bedoeld als hoofdgroep. ‘ZZ’ is een codering die staat voor ‘voor alle hoofdgroepen’. D.w.z. de objecten in de tabel met codering ZZ als hoofdgroep mogen in alle hoofdgroepen worden toegepast.


Voorbeelden zijn:


N-VH-RI-DETAIL1-M

B-BE-VH-AANPIJLING-G

X-XX-AL-STRAMIENLIJN-G


Maar niet dus N-VH-ZZ-DETAIL1-M


ZZ op zich is geen bestaande hoofdgroep.

Zie par 5.1.4. van de formele beschrijving NLCS lid J.


3 dingen kloppen niet:

  • Hoofdgroep ZZ bestaat niet;
  • (T2.5) is hierboven ingevuld volgens de NLCS als een ‘bewerking’;
  • een laagnaam mag geen ‘.’ bevatten.Het kopje ‘VOOR ALLE HOOFDGROEPEN’ klopt niet in Optimize CE. De objecten die in ZZ staan moeten telkens terug komen bij elke hoofdgroep in de lijst of op een andere manier via een tool.


NLCStekst maakt bijvoorbeeld gebruik van -M, -T18, -T25, -T30, -T35, -T50, -T70 en AANPIJLING-G.


Voor dergelijke objecten wordt een extra scherm weergegeven voor hoofdgroep bij plaatsen vanuit hoofdmenu of Ribbon:Geplaatst object wordt dus niet meer op een ZZ laag gezet. Maar de gekozen hoofdgroep laag.
CAD-428

Vraag: Vinkjes voor vlakvorming/doorsnede/niet-zichtbare objecten verplaatsen.

Oplossing: Een idee was om de opties voor Discipline, Status, Doorsnede etc. op te nemen in het instellingen scherm, door de aanpassing van de Ribbon’s is gekozen om dit in de Ribbon’s op te nemen (zie ticket CAD-241 hierboven) . En dit ticket verder niet meer door te voeren.


CAD-467

Vraag: Riolering inclusief sleuf tekenen.

Oplossing: Special 'Multilijn' toegevoegd.

De tool ziet zo uit:


CAD-473

Vraag: Pianostrepen en bestraatte drempels tekenen.

Oplossing: Er zijn objecten toegevoegd met bijbehorende lijnstijlen om bestraatte drempels, of gespoten markeringen te kunnen plaatsen .


CAD-498

Vraag: De dikte van -GN (-1) en -GD (+1) objecten kloppen niet, nu gelijk aan -G objecten. Let ook op lijntypen.

Oplossing: In deze versie volgen we de standaard zoals bedoeld. Dit geldt niet voor al bestaande lagen in een dgn. Deze moeten handmatig worden aangepast.


CAD-506

Vraag: Boxen in de Workflow tabs voor Status, Discipline en Fase.

Oplossing: In deze versie zijn er voor de workflows extra optie bijgekomen. Enerzijds het vast houden van de instellingen waarin de tekenaar aan het werk was. Maar ook een interface aanvulling:Deze instellingen worden in een hiervoor beschikbaar gemaakt bestand opgeslagen. Dit bestand is genaamd Optimize.PersonalRibbonState.xml en het pad is in te stellen in de Optimize cfg file.

Zie ook hierboven CAD-241.


CAD-534

Vraag: NLCS parkeervak-functionaliteit werkt niet in OpenCities Map.

Oplossing: Opgelost


CAD-535

Vraag: NLCS taludarcering-functionaliteit werkt niet in OpenCities Map.

Oplossing: Opgelost


CAD-541

Vraag: MS_ICONPATH in de config van Optimize NLCS verstoort de weergave van de Ribbon van OpenCities Map.

Oplossing: Opgelost


CAD-548

Vraag: NLCS dwarsprofiel functionaliteit werkt niet in OpenCities Map

Oplossing: Opgelost


CAD-549

Vraag: de property Element.TypeName bij Map en MicroStation geven iets andere waarden terug voor deze property. 

Oplossing: Dit veroorzaakte verschillende gedrag als bovenstaande Map gerelateerde tickets.


CAD-558

Vraag: zebrapad lijnen naast zebrapad optioneel maken. 

Oplossing:

Zebrapad mét lijnen geeft een cell, zonder lijnen geeft losse zebrastrepen.


CAD-565

Vraag: NLCS - Patterns plaatsen onder hoek 

Oplossing: Patterns hebben nu ook een optie om een hoek over te nemen of in een keer 90 graden te draaien:


CAD-569

Vraag: Taludarceringen beginnen en eindigen met een korte lijn.

Oplossing: Optie toegevoegd:


CAD-600

Vraag: Vlakken vormen 

Oplossing: Binnen deze versie in een optie opgenomen om vlakken te vormen op basis van centroides (cell) een punt in vlak of via een bulk proces.


CAD-604

Vraag: In hoofdmenu NLCS naast zoeken op levels en cellen, ook zoeken op arceringen mogelijk maken. 

Oplossing: Naast het zoeken op levels en cellen kan je nu ook patterns vinden. Tevens worden deze patterns getoond in het hoofdmenu:


CAD-645

Vraag: Vlak maken door NLCS centroid te selecteren.

Oplossing: Er ontstaat een ELEMENT Vlakvulling (V) welke is bedoeld om vlakken te voorzien van een vulkleur.

Het ELEMENT V wordt gebruikt voor planvormingstekeningen (zoals exploitatie-, verkavelings-, inrichtings- en matenplannen), presentatietekeningen en/of wanneer de tekenaar een vlak wil voorzien van zowel een arcering als een vulkleur. V-elementen hebben in de objectentabellen RGB-kleuren of grijswaarden).


CAD-673

Vraag: opbouw zebrapad met Optimize tooling (niet zijnde lijn element) afstand klopt niet als een parallellogram wordt gemaakt.

Oplossing: Opgelost.


CAD-680

Vraag: Variabele MS_DATA

Oplossing

MS_DATA is in de Optimize NLCS configuratie opgenomen om zaken als colortables en instellingen-seedfiles (bv Dockingprefseed of default.btnmnu) in de Optimize folderstructuur te kunnen opslaan en te kunnen gebruiken. Standaard worden die namelijk opgehaald en weggeschreven in de C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONECT Edition\MicroStation\default\data\ folder. In ieder geval om 3 redenen willen we de data daar niet hebben:

  1. Data wordt weggeschreven in een MicroStation folder die bij herinstallatie overschreven wordt
  2. In een VDI-achtige omgeving hebben we daar meestal geen schrijfrechten.
  3. In onze eigen Optimize folders hebben we meer controle over de bestanden

De variabele werkt als ‘multi directory filter’. In tegenstelling tot wat in ticket wordt gevraagd. bijvoorbeeld:

  • ct=256_neg.tbl koppelt de colortable uit de Default MicroStation data folder
  • ct-NLCS_Color.tbl koppelt de colortable uit de Optimize data folder

Bij het aanpassen en wegschrijven van een colortable onder de Optimize configuratie wordt netjes de Optimize Client data folder als eerste aangeboden en niet de standaard MicroStation folder.


Overigens heeft MS_DATA maar een beperkt aantal ‘children’ (variabelen die gebruik maken van MS_DATA), om precies te zijn: 19. Hieronder bookmarks en een voorbeeld-database, maar geen directe, voor ons relevante bestanden.


MS_PERSONALDGNLIBSEED=$(MS_DATA)PersonalDgnlibSeed.dgnlib is voor zover ik kan bekijken een eigen toevoeging aan de configuratie van melder. Standaard verwijst MS_PERSONALDGNLIBSEED namelijk naar $(_USTN_SYSTEMROOT)data/PersonalDgnlibSeed.dgnlib. Dan werkt hij ook gewoon, zelfs met onze toevoegingen in Optimize_NLCS_CE.cfg. Als melder de PersonalDGNlib seed op een andere locatie wil neerzetten zal hij daarvoor dus een andere prefix moeten gebruiken dan $(MS_DATA).


Wij hebben dan ook besloten om deze toevoeging in de Optimize_NLCS_CE.cfg te laten staan.


CAD-685

Vraag: opbouw zebrapad met Optimize tooling (niet zijnde lijn element) afstand klopt niet als een parallellogram wordt gemaakt.

Oplossing:

In de configuratie file van microstation staan een aantal basis instellingen voor de 

NLCS.

 

Als hier een ongeldige waarde staat dan kan de nlcs tooling deze niet instellen en tonen in de dialogs.

 

Dus bij starten van optimize nlcs de onderstaande 4 instellingen controleren en als geen geldige waarde, dan melding aan gebruiker.

 

Bij starten van de optimize nlcs worden de variabelen nu uitgelezen en gezet, maar geen controle op geldige waarde.

 

(dit kwam aan het licht nav testen nlcs 5.0, de Discipline BH is daar niet bekend, terwijl deze juist staat in de configuratie);

Nlcs_SETTING_DISCIPLINE
=BH
Nlcs_SETTING_STATUS      
=B
Nlcs_SETTING_FASE    
=
0
Nlcs_SETTING_TEKENTYPE      
=0


CAD-688

Vraag: Ribbons aanbieden als resource.

Oplossing: Het mechaniek van het maken van WorkFlows via de Snelzoeker Beheren optie is met ingang van deze versie geheel anders opgebouwd. Hiermee is dit een robuuster mechaniek geworden. Het nu tevens standaard mogelijk om een NLCS Home en een NLCS Tools mee te nemen. Met dit nieuwe mechaniek is ook de weergaven van status en discipline in het Ribbon mogelijk gemaakt.