Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1
NLCS


Werken conform de NLCS


Werkmethodiek NLCS


NLCS
HOOFDSTUK 2
OPTIMIZE NLCS: WERKEN MET HET PROGRAMMA


MicroStation CE starten Optimize Tools


Nieuwe tekening maken


Starten en Stoppen van het programma


MicroStation instellingen


Het hoofdscherm


Zoeken van een object


Match van bestaand object
HOOFDSTUK > 3
ONDERDELEN TEKENSCHERM


Objecten plaatsenPlaatsen lineaire geometriePlaatsen van symbolenTags in cellenCell-breedte aanpassenMaken van vlakkenTeksten Maatvoering


Opwaarderen NLCS objecten


Wijzig Status en Fase van NLCS objecten
HOOFDSTUK 4SPECIALS


ToolsLegendaPlotCalculatieControletoolDwarsprofielPromote NLCS object


Verkeersborden


Kopieer parallel


BelijningPlaats zebrapad (Active)Plaats zebrapadTaludarceringParkeervak


Verharding Prefab drempel plaatsen


SymbolenPlaats symbolen in een rij

OVERIGE TOOLS


Koppel foto's


Wijzig lijnrichting
HOOFSTUK 5TEKENEN MET RIBBONS


Voorbeelden van ribbons


Toolbox vanuit Ribbon openen en aanpassen
HOOFDSTUK 6RECHTER MUISKNOP MENU