Als je MicroStation CE start om conform de NLCS te gaan tekenen, moeten de Optimize Tools en de Optimize NLCS CE geïnstalleerd te zijn. Zie hiervoor de installatie-handleiding.

Als er een Optimize NLCS workspace is geconfigureerd dan kies je die vóór je een tekening opent of maakt.