Lijndikten

Volgens de NLCS standaard worden de lijndikten vrij dik getoond. Je kunt de lijnen er dunner uit laten zien door een instelling in Microstation. 

Bij pulldown-menu File > Settings > User > Preferences zie je een category "View Options". Ongeveer in het midden zie je een knop "Line Weights...". Deze knop opent een nieuw dialoogvenster met de lijndiktes.


Met "Scale" links in het dialoogvenster kun je de lijndiktes dunner tonen. Druk op de knop "1.5:1"of "2:1" om de lijndiktes dunner op het scherm te tonen. Dit heeft geen effect op de werkelijke lijndiktes of het plotten.


Kleuren

Het programma Optimize maakt alle lagen aan, met de kleuren die voorgeschreven zijn binnen de NLCS.  Daarbij wordt de kleur van de "Symbology override" altijd op 0 ingesteld.


Dit zorgt ervoor dat een tekening in zwart/wit getoond wordt bij het aanzetten van de "Level Overrides".


Let op! In veel gevallen worden ook de lijnstijlen en lijndiktes op "0" gezet (dus doorgetrokken lijnen en dikte 0)!