Het hoofdscherm van Optimize NLCS CE ziet er als volgt uit:

In dit scherm kun je de default Status in te stellen, zoeken naar objecten en objecten kiezen.


Via menu NLCS instellingen kan je de default Discipline, Status, Fase en tekentype in stellen.

In bovenstaand plaatje staat Discipline op Beheer - BH en de Status op nieuw werk - N.

 

Discipline

 bestaat uit 2 letters en kan gebruikt worden zoals binnen jullie organisatie afgesproken is.

De Discipline heeft geen effect op de eigenschappen van de te tekenen elementen.


Status 

bestaat uit 1 letter in de laagnaam (de éérste letter) en wordt gebruikt om de status van het te tekenen element aan te geven (Nieuw, Bestaand, Tijdelijk, Revisie en Vervallen/Verwijderd).

Er zijn bepaalde eigenschappen gekoppeld aan de Status. Bijvoorbeeld: een Nieuw element heeft andere eigenschappen dan een Vervallen element of een Bestaand element


Fase: 

Als je project in fases wordt uitgevoerd dan is het mogelijk om de fasering in de laagnaam op te nemen. Je kunt maximaal 99 fases toepassen. Bij Fase 0 verschijnt er geen fasenummer in de laagnaam.

Tekentype

Vlakvorming

Door deze optie aan te vinken maak je objecten voor vlakvorming. In de laagnaam komt  dan een extra V aan het eind van de laagnaam

Doorsnede

Hiermee geef je aan dat je objecten in doorsnede gaat tekenen (in profielen/dwarsprofielen/doorsnedes etc.). Er komt een extra D aan het eind van de laagnaam. De eigenschappen van de objecten kunnen anders zijn en ook een aantal cellen zullen er anders uitzien (bijvoorbeeld een boom ziet er in bovenaanzicht er anders uit dan in zijaanzicht.

Niet-zichtbaar object

dit is voor objecten die achter een element in de tekening vallen, bijvoorbeeld in een doorsnede.

 

In het hoofdscherm kan je door de objecten klikken in het menu, waarbij direct de opbouw van de NLCS-laagnaam onder in het scherm te zien is.

Dubbelklikken op item in 2e kolom (Voorbeeld hierboven ACHTERKANTBAND) start een scherm met  tekenfuncties: