Meer informatie over de NLCS en het beheer van deze standaard is te vinden in de formele beschrijving van NLCS 4.2 en de website van de bronbeheerder BIMloket, zie https://www.gww-nlcs.nl/..