Als we praten over het tekenscherm dan bedoelen we onderstaand scherm:


Dit tekenscherm verschijnt als we een object selecteren in het tweede of middelste vak van het hoofdscherm:


Het tekenscherm bevat verschillende tabbladen met opties.


In de volgende paragrafen worden de opties per tabblad behandeld.