Met Optimize kun je teksten plaatsen waarvan de symbology en de tekstkenmerken door de NLCS zijn bepaald.

In sommige gevallen wordt er al een tekst in de tekst-editor aanwezig, deze is dan uit de laagnaam gehaald. Je hoeft deze tekst vanzelfsprekend niet te gebruiken je kunt zelf de tekst aanpassen of aanvullen in de teksteditor.

In het dialoogvenster dat verschijnt als je op 'Tekst' klikt, zijn verschillende mogelijkheden aanwezig.Place Tekst

Hiermee plaats je een tekst. De functie maakt gebruik van de MicroStation-functionaliteit.

De Tekst Editor wordt geopend, waarbij een tekst ingetypt kan worden. Afhankelijk van de actieve laag en het gekozen niveau kan er al tekst verschijnen in de texteditor. Deze wordt uit de laagnaam gehaald.

Geef een punt in de tekening voor de locatie van de tekst.


Edit Tekst

Voor het inhoudelijk bewerken van een tekst.

Selecteer het tekst object, daarna wordt de Tekst Editor getoond om de tekst te bewerken.


Tip

Een snelle manier om tekst te wijzigen is dubbelklikken op een tekst. Deze wordt dan direct geopend in de texteditor zonder dat je eerst het 'Edit Tekst'-commando hoeft te activeren.


Tekst roteren

Met deze optie kun je bestaande teksten draaien.

Het volgende scherm verschijnt:

Je hebt veel mogelijkheden. We kijken eerst naar de dingen die je kunt doen zonder de instellingen in bovenstaand scherm aan te passen.

  1. Selecteer de tekst.
  2. Wijs een element aan dat de gewenste hoek heeft. De tekst draait meteen zodat die dezelfde hoek krijgt.
  3. Accepteer om de hoek definitief toe te passen op de tekst.


Je kunt nu weer punt 1 en 2 herhalen om weer een tekst te roteren. 


Wil je dezelfde hoek voor meer teksten gebruiken?:

  1. Klik op je rechter muisknop. Hiermee zet je de hoek vast.
  2. Er verschijnt nu een groen driehoekje bij je cursor.
  3. Elke tekst die je hierna selecteert krijgt dezelfde hoek.
  4. Om de hoek weer 'los' te laten klik je nogmaals op je rechter muisknop.


Tekst-instellingen

Je kunt ook zelf de hoek ingeven:

Ook nu zie je een groen driehoekje bij je cursor (gedraaid onder dezelfde hoek).

  1. Selecteer een tekst om die te roteren over de gewenste hoek.
  2. Accepteer.


View independent

Door dit vakje aan te vinken wordt de geselecteerde tekst meteen zowel gedraaid als View Independent gemaakt. Een tekst die View Independent is wordt altijd onder dezelfde hoek getoond op het scherm. Dat betekent dus dat als de tekening gedraaid wordt (bijvoorbeeld met 'Rotate View') de tekst dezelfde hoek houdt ten opzichte van het scherm.

About Element Center

Een bekende optie vanuit MicroStation. Het draaipunt van de tekst is dan niet het aangrijpingspunt (justification), maar het midden van de tekst (zowel horizontaal als verticaal).

Use Active Attributes

De tekst wordt gedraaid en tegelijkertijd wordt de tekst naar de actieve laag verplaatst (met bijbehorende symbology).

Tekst kopiëren

Je maakt een kopie van een geselecteerde tekst en draait die kopie in de gewenste richting (het origineel draait niet!)

Tekst verplaatsen

Je selecteert een tekst die je roteert en tegelijk verplaatst.

Use Fence

De optie om gebruik te maken van Fence om meerdere teksten tegelijk te selecteren en te roteren.


Het plaatsen van aanpijling

Het plaatsen van aanpijling.

De Tekst Editor wordt geopend voor het invoeren van de tekst. Bepaal daarna het startpunt van de aanpijling.

De pijl van de aanpijling is beperkt tot de hoeken 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300°, 330° en 360°.


Tracé aanpijlen>Het plaatsen van aanpijling t.b.v. tracé.

Selecteer een lijn voor de tracé-aanpijlingen, waarna de Tekst Editor opent met 3 standaardtekstregels.

Klik vervolgens voor de locatie van de tekst, de richting van de pijl is beperkt op 0°, 90°, 180°, 270° en 360° ten opzichte van de geselecteerde lijn, en de aanpijling wordt geplaatst.

Coördinaten aanpijlen

Het plaatsen van aanpijling met x,y-coördinaten.

Het bijbehorende scherm verschijnt:

Geef het punt voor de x,y coördinaten en plaats daarna de tekst.

Ook hier geldt dat de richting van de pijl beperkt is tot 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300°, 330° en 360°.

Als je op de knop midden op het scherm drukt:

kom je bij de standaard coördinaatfunctie van MicroStation uit en plaats je een coördinaat zonder pijl.


Tekst Along

Het plaatsen van tekst evenwijdig aan de geselecteerde lijn of boog. Je vindt hier de standaard functionaliteit van MicroStation:

Selecteer de betreffende lijn of boog en accepteer, hierna wordt de Tekst Editor getoond en kun je een tekst typen.

Select punt voor boven of onder de lijn om de locatie van de tekst aan te geven..

Overige NLCS Tekst-instellingen

Behalve de tekst-commando's zitten er ook nog veel andere opties in het scherm:


Tekstgrootte

Je selecteert hier de hoogte die de tekst moet krijgen op de plot. Je hebt de keuze uit: 1.8, 2.5, 3.5, 5 en 7mm hoog.
De tekst wordt geplaatst met een 'Annotation Scale Lock', wat betekent dat de tekst zich automatisch verschaalt naar gelang de plotschaal.


Tip

Om ervoor te zorgen dat de teksten leesbaar zijn, stel je de 'Preview Scale' of de 'Annotation Scale' in op de waarschijnlijke plotschaal. De tekst wordt dan getoond op de grootte die de tekst ook heeft bij het plotten op die schaal.

 

De teksthoogte kan automatisch aangepast worden aan de hand van de status. Status Bestaand: 1.8mm of status Nieuw: 2.5mm

De teksthoogte wordt niet automatisch aangepast en wordt volledig door de gebruiker bepaald.


Vorm


>Hier kies je de uiteinden van de aanhaallijnen bij de aanpijlingen. Keuze uit 'Pijl', 'Bol' en 'Openbol':

Past de vorm aan conform NLCS.

De vorm wordt niet automatisch aangepast en wordt volledig door de gebruiker bepaald.

 

Handig!

Als je een vorm kiest met je rechter muisknop, krijg je de vraag of je deze als standaard wilt instellen. Zo hoef je in het vervolg de vorm niet meer te kiezen.

 


Bovenstaande opties hebben betrekking op het uiterlijk van de tekst. 


Cursief

Maakt de tekst cursief.


Past het cursief staan van de tekst aan, aan de status (Bestaand is altijd cursief).

Het cursief zijn wordt niet automatisch aangepast en wordt volledig door de gebruiker bepaald.


Achtergond

Deze instelling plaatst een vlak achter de tekst (even groot als de tekst) in dezelfde kleur als de achtergrond. Hierdoor worden elementen achter de tekst afgedekt en blijft de tekst leesbaar.

Past automatisch een achtergrond niet toe bij status Bestaand.

Het toepassen van een achtergrond wordt volledig door de gebruiker bepaald.


Kader bij notes

 zet een kader om de tekst bij het plaatsen van aanpijlingen:


Overige iconen

Onderaan staat nog een regel met iconen:


Met deze zeer handige functie selecteer je een element in de tekening, de laagnaam wordt uitgelezen en de objectnaam komt aan je cursor te hangen met de juiste hoek om de tekst bij het element te plaatsen. Vooral heel handig bij riolering omdat deze optie behalve soort riolering (HWA/VWA/etc.) ook het materiaal, de diameter én de lengte van de streng erbij zet. De tekst wordt ook nog eens op de bijpassende tekstlaag van de hoofdgroep te staan.


Wijzig teksteigenschappen. De aangepaste versie van 'Change Text Attributes', met bijbehorend scherm:Change CaseStandaard MicroStation commando voor het omzetten van kleine letters naar grote en omgekeerd.Align 2 Left


Standaard MicroStation commando voor het uitlijnen van elementen (Align Elements by Edge), in dit geval alvast ingesteld voor het links uitlijnenCopy Increment TextMet deze standaard MicroStationfunctionaliteit kopieer je een tekst met daarin een getal en dat getal wordt bij elke kopie opgehoogd (of verminderd) met de 'Tag Increment'. Zo kun je snel getallenreeksen plaatsen (huisnummers bijvoorbeeld)Find/Replace Text


De MicroStation versie van deze bekende functie. Zoekt teksten, zoomt ernaar toe en vervangt ze eventueel ook nog.


De iconen die in het vak staan hebben betrekking op functies van AccuDraw:


AccuDraw Rotate to Element

Draai de tekst tot die parallel staat aan een element dat je aanwijst in de tekening.

AccuDraw Rotate Quick

Snelle manier om de tekst handmatig te draaien naar de gewenste hoek.

AccuDraw Rotate Active Angle

Hiermee kun je door op de knop te klikken de tekst steeds 90° draaien. Door met de linker muisknop op de knop te klikken draai je tegen de klok in, door je met je rechter muisknop op de knop te klikken draai je met de klok mee. Als de tekst al een hoek (Active Angle) dan wordt de hoek gerekend vanaf de Active Angle.

AccuDraw View

Hiermee zet je de tekst weer 'recht' (een rotatie van 0°).

 

Tabbladen

Aan de onderrand van het scherm zie je 3 tabbladen. Deze tabbladen bepalen op wat voor tekstlaag je tekst terechtkomt:


Objectde tekstlaag wordt gemaakt op objectniveau, dat betekent dat er een tekstlaag wordt aangemaakt die specifiek past bij het object.
Voorbeeld: N-BH-VH-KANTOPSLUITING_TROTTOIRBAND_115 225-T25 
(T25 op het einde van de laagnaam betekent dat de teksthoogte 2.5mm gekozen is).
Hoofdgroepde tekstlaag wordt gemaakt op hoofdgroep-niveau, dat betekent dat op die laag alle teksten kunnen komen voor de lagen met dezelfde hoofdgroep.
Voorbeeld: N-BH-VH-T25.
Algemeenhiermee maak je een laag die algemeen is en voor alle teksten in een tekening gebruikt kan worden.
Voorbeeld: X-XX-AL-T25.


De standaardinstelling is 'Hoofdgroep' omdat dit de voorkeur heeft binnen NLCS.