Het aanmaken van Workflow's t.b.v. NLCS tekenen is sterk verbetert vanaf v6.22.20.0. We zijn afgestapt van het gebruik van dgnlib's en maken nu gebruik van xml bestanden. In versies vanaf v6.22.20.0 leveren we voorbeeld xml's mee. door deze xml's te verwijderen (of in een archief map te zetten) zijn er geen voorbeeld Ribbon's meer beschikbaar. De xml bestanden worden gegenereerd vanuit de Optimize Client database.


Het maken van Ribbon’s t.b.v. Optimize NLCS CE is sterk verbetert. We maken geen gebruik meer van een dgnlib in deze techniek, maar van xml bestanden. Het daarom wel noodzakelijk om de Ribbon’s van de eigen omgeving opnieuw aan te maken, zie handleiding:


https://support.thepeoplegroup.nl/nl/support/solutions/articles/77000524264-workflows-beheren-snelzoeker-


We leveren voorbeeld xml’s mee, Heb je maatwerk aanpassingen gedaan. 

Dan kan je deze voorbeeld xml’s in een archief map opslaan indien wenselijk.


.....\Optimize\Optimize_NLCS_CE\Client\RibbonUser


 

Het exporteren kan via de key-in: Optimize.menu open administrator

 

Kies Utilities > Open toolbox Maak Ribbon


 

Je kunt nu automatisch de NLCS Home en NLCS Tools laten toevoegen, alsook het instellingen panel (deze bied een keuze panel met de actieve NLCS tekeninstellingen). Kies voor Opslaan alle workflows. Er worden dan nieuwe xml bestanden aangemaakt. Dit proces kan eenvoudig worden herhaald. via de key-in: ribbon rebuild kan je eenvoudig het Ribbon verversen. Vergeet niet ook de Client database van de lokale omgeving naar de parent database folder te kopiëren.

 

 

Zijn er via Bentley Customize Ribbon extra knoppen, groepen etc. toegevoegd. Dan is het noodzakelijk de bestaande dgnlib aan te passen. De knoppen toegevoegd via het Optimize menu kunnen verwijdert worden, deze zijn nu in de aangemaakte xml’s opgenomen. De door Customize Ribbon toegevoegde knoppen etc. kunnen in de betreffende dgnlib behouden blijven. 


De eerder door The People Group meegeleverde voorbeeld dgnlib kan worden verwijdert. De Ribbon's hierin opgenomen zijn nu in de xml's opgenomen.


Wil je na de eerste opslag van Workflows, een Workflow wijzigen dan kan je de individuele Workflow opslaan i.p.v. alle Workflows.