Binnen de NLCS wordt gewerkt met een harmonica model
Daarmee bedoelen we dat we bij het starten van een project een vrij algemene laagbenaming geven voor een object, maar in latere fases meer details gaan toevoegen.


Voorbeeld

Bij een schetsontwerp weten we bijvoorbeeld dat er een kantopsluiting is, maar verder geen details. Bij het voorlopige ontwerp bepalen we dat de kantopsluiting een trottoirband is en bij het definitieve ontwerp weten we dat de kantopsluiting een trottoirband is met de afmetingen 130 x 150mm.

De opbouw van de lagen ziet er dan als volgt uit, waarbij het eerste deel van de laagnaam bestaat uit: status Nieuw, discipline WEgen en hoofdgroep VerHarding.

 1. Schetsontwerp 
  N-WE-VH-KANTOPSLUITING-G
 2. Voorlopig ontwerp 
  N-WE-VH-KANTOPSLUITING_TROTTOIRBAND-G
 3. Definitief ontwerp 
  N-WE-VH-KANTOPSLUITING_TROTTOIRBAND_130 150-G

Om  de objecten van (bijvoorbeeld) schetsontwerp naar voorlopig ontwerp te wijzigen hoeven we die niet opnieuw te tekenen maar kunnen we deze opwaarderen.

 1. Zorg dat de laag waarna je de objecten wil opwaarderen geselecteerd is in het hoofdscherm (of actief is). In het voorbeeld is dat 'N-WE-VH-KANTOPSLUITING_TROTTOIRBAND-G'.
 2. Selecteer de te wijzigen elementen (door middel van een Fence, Selectieset of een geselecteerd object) en geef met vinkjes aan welke Element types gewijzigd moeten worden.

  Je ziet dat er per Elementtype soms nog extra opties beschikbaar zijn. Zo kun je voor vlakken ook de bijbehorende vlakvulling en arcering opwaarderen en kun je symbolen laten vervangen als die op de andere laag anders zijn.
 3. Klik op de button “Start” en de geselecteerde objecten worden opgewaardeerd naar het actieve level in het hoofdmenu.