Voor het controleren van lagen en objecten in de tekening is de Controletool gemaakt.

Deze tool controleert alle objecten die geselecteerd worden binnen de 'Afbakening' of dat de lagen en objecten conform NLCS gemaakt/getekend zijn.

Hierbij wordt gecontroleerd op de volgende 'fouten/meldingen':

  • Level fouten: ongeldige levelnaam (Dus niet conform de afspraken binnen NLCS)
  • Level fouten: foutieve symbologie (de symbologie (kleur, lijntype of lijndikte) komt niet overeen met de symbologie in de NLCS database.
  • Level meldingen: NLCS lagen niet in database (de laagnaam is wél conform NLCS, maar staat niet in de NLCS database. Dit is niet fout, maar wordt alleen gemeld.)
  • Element fouten: geen ‘By Level’ symbologie (elementen moeten volledig bylevel getekend zijn, afwijkingen hiervan zijn fout/niet conform NLCS).
  • Element fouten: diverse fouten (bijna altijd elementen die op de verkeerde laag zijn getekend: Geometrie op een tekstlaag, Tekst op een symboollaag, Symbolen op een maatvoeringslaag etc.).

 

Voor de afbakening van de controle zijn een aantal opties beschikbaar, namelijk:

Klik op 'Start Controle' om de controle te beginnen.

Na afloop verschijnt een pop-up scherm met het aantal gecontroleerde objecten en het aantal gevonden fouten:

In het scherm van de Controletool zie je aan de titel van een tabblad of er fouten gevonden zijn, dikgedrukte tekst betekent dat er fouten staan op dat tabblad.

Je ziet in het tabblad hoeveel fouten er per laag gevonden zijn, als je wilt zien welke objecten er fout zijn dan vink je het vakje voor “Details tonen” aan.
Nu worden ook de foute objecten per laag getoond:

Als je op de regel van een fout object klikt, dan wordt het object in de tekening getoond waarbij ingezoomd wordt op het object..

Ook kun je de gevonden fouten exporteren naar een Excel bestand, gebruik hiervoor het icoontje  om te exporteren.