In het   Optimize NLCS tekenmenu op tabblad Specials vind je onder de kop Tools een tekenhulp waarmee je dwarsprofielen kunt opzetten: Dwarsprofiel.

Met deze tool teken je een dwarsprofiellijn door een aantal elementen. De tool maakt dan een nieuw design model aan waarin je een lijn ziet en streepjes voor alle lijnen die je dwarsprofiellijn heeft gesneden op de juiste afstand van elkaar. De tool helpt je daarna om alle hoogtes en hellingen aan te brengen. Ook de maatvoering kan je snel en makkelijk toevoegen met deze tool.

Het verder aankleden met banden, boompjes en fundering doe je zelf.


Dialoogscherm Dwarsprofiel

De tool start met het volgende scherm::

In dit scherm vind je links de knop om je dwarsprofiellijn te plaatsen in je ontwerp:

 

Als eerste wordt gevraagd of je het dwarsprofiel een naam wil geven:

 

Dit kan een cijfer of letter zijn of bijvoorbeeld 'DWP1'. Daarna teken je een lijn op de locatie waar je het dwarsprofiel van wilt tekenen. Als laatste geef je een datapunt om aan te geven wat de kijkrichting van het dwarsprofiel is.


Als je een vinkje zet bij Refs worden ook objecten uit de reference meegenomen bij het genereren van het dwarsprofiel.


Nu wordt er een nieuw Design model gemaakt met de naam die je aan het dwarsprofiel hebt gegeven.

Voor elk dwarsprofiel wordt er dus een nieuw design model gemaakt.


Design model dwarsprofiel

In het nieuwe model zie je een weergave van je dwarsprofiel. Dit is nu nog een vlakke lijn, maar de afstanden tussen de verschillende lijnen is al overgenomen.

Ook verschijnt er een scherm met daarin alle gevonden snijlijnen met hun laagnaam.

Je begint met het invullen van de hoogte van de NAP-lijn. De hoogtes die je daarna gaat invullen worden uitgezet vanuit deze hoogte. Dat betekent dat als je een NAP-hoogte van 12.00m invult, je de hoogte van een hoogtelijn opgeeft als 0.05m om de hoogte 12.05m te krijgen.

(De hoogtelijn wordt ook in werkelijkheid met de y-waarde op de ingegeven NAP-waarde gezet, hierdoor kun je straks op alle punten in je dwarsprofiel een hoogtemaat tonen)


Hoogtes invoeren

In het Hoogtemetingen van dwarsprofiel scherm kun je bij de invulvelden onderaan de hoogtes invoeren/aanpassen. 

1e hoogte: Je geeft hier de hoogte t.o.v. de basislijn/NAP-lijn. 

Wordt "n" toegevoegd aan de hoogtemaat dan  wordt de waarde omgerekend t.o.v. N.A.P. 
In bovenstaand voorbeeld wordt -1n vertaald naar -2.30m. 2n wordt vertaald naar 0.70m. 

(2e hoogte): Hiermee kun je aangeven dat de hoogtelijn een verticale sprong moet maken bijvoorbeeld bij een trottoirband. 

Helling: Hier kun je de volgende hoogtewaarde laten berekenen met een helling. 

Deze helling kan ingevoerd worden als: 

graden (bv 45 of 63)

verhouding (1:10 of 1:3)

percentage (2% of 10%)

Het resultaat van je invoer is meteen (interactief) zichtbaar in het dwarsprofiel

 

Op het moment dat je klikt op 'Hoogtelijnen opslaan wordt de lijn weggeschreven in het dwarsprofiel.


Overige opties startscherm Dwarsprofiel tool

Aan de rechterkant van het scherm zie je nog een drietal knoppen:

 

Met de knop "Openen Hoogtemeting dialog' wordt het Hoogtemetingen-scherm geopend. Is er nog geen koppeling met een dwarsprofiel dan is dit scherm leeg.

Met de knop 'Open model van dwarsprofiel' kun je direct het betreffende model inclusief hoogtemetingen dialoog scherm openen. Selecteer daarvoor de eerder geplaatste doorsnede lijn.

Met de laatste knop open je het MicroStation Models dialoogscherm.


Buttons dialoog scherm Hoogtemetingen van dwarsprofiel

Ook het Hoogtemetingen-scherm bevat een heel aantal knoppen en mogelijkheden.

Update dialog met data uit tekening

Hiermee worden het de hoogten of hellingen in het dialoogscherm ververst met de in de view aanwezige hoogtelijnen en profiellijn (level Helling_hoogtelijn)

Display hoogtelijnen in tekening (zoals opgegeven in dialog)

Hiermee worden de hoogtelijnen die in het dialoogscherm staan, groen weergegeven in de view. De profiellijn (level Helling_hoogtelijn) wordt roze weergeven.

Toevoegen hoogtelijn

Het mogelijk een extra hoogtelijn toe te voegen.

Selecteer daarvoor de basis- of hellinglijn waar je een extra hoogtelijn wil toevoegen.

Het volgende scherm verschijnt

Als je de optie 'In het midden' aanvinkt dan wordt de nieuwe hoogtelijn in het midden van dat deel van de dwarsprofiellijn toegevoegd, je mag ook zelf een plaats kiezen.

Daarna kies je het NLCS-object:

Kies er één uit de NLCS-lijst of typ er zelf één in.

De profiellijn (level Helling_hoogtelijn) wordt direct aangepast.

Verwijderen hoogtelijn

Je verwijdert hiermee een hoogtelijn die je niet wil zien of gebruiken in het dwarsprofiel. Selecteer de betreffende hoogtelijn en die is verdwenen.

Maken 3D Solid (experimenteel)

Met deze optie wordt een 3D-model gemaakt. Dat doen ze door 3D-blokken te maken van het hoogteverschil tussen de dwarsprofiellijn en de hoogtelijn met een diepte van 1 meter:

Het 3D model is weer een apart designmodel met de naam van het dwarsprofiel en 3D in de naam.

De kleuren die je ziet zijn afgeleid van de kleuren van de lagen. In dit geval krijgt het eerste blokje de kleur van de voorkantband-lijn uit het dwarsprofiel en het tweede blokje de kleur van de trottoirband enz.

Informatie hoogtelijnen en doorsnede punten

Deze knop ontvouwt een menu met grafische info over:

  • Toegevoegde hoogtelijnen (t.o.v. getekende doorsnedelijn)
    De toegevoegde hoogtelijnen worden in het dwarsprofiel in rood weergegeven.
  • Doorsnede punten zonder hoogtelijn (waar is de hoogtelijn verwijderd).
    Deze doorsnedepunten worden in het rood weergegeven.
  • Alle originele doorsnede punten (van de getekende doorsnedelijn)
    Alle doorsnedepunten worden gemarkeerd met een rood symbool:Update View

Het dwarsprofiel wordt geüpdatet.

Open originele model van dwarsprofiel

Opent het model waarin het bovenaanzicht van het ontwerp staat en waarin de doorsnedelijn is getekend en zoomt in op deze doorsnedelijn. 

Models

Opent het MicroStation Models scherm. 

Preview Scale

Stel de gewenste weergave-schaal in voor het dwarsprofiel. Hiermee worden annotatieve elementen weergegeven op de gekozen schaal.

Voorbeeld dwarsprofiel met Preview scale 1:200:

Voorbeeld dwarsprofiel met Preview scale 1:50:

Maatvoering basislijn

Maakt een maatvoering van het volledige profiel. De maatvoering hangt aan je cursor en je kunt zelf bepalen waar je deze neerzet.

Maatvoering hoogtelijn

Maakt een maatvoering van een hoogte in de dwarsprofiellijn.

Maatvoering hellingsegment

Maakt een maatvoering voor het gekozen hellingsegment. Kies hellingsegment en sleep naar gewenste locatie en bevestig met linkermuisknop. 

Note hoogtelijn

Maakt een hoogte aanpijling t.o.v. N.A.P. van de gekozen hoogtelijn. De hoogte wordt of boven of onderaan geplaatst, afhankelijk van of de bovenste helft of onderste helft van de hoogtelijn wordt gekozen.

                

Note Hoogte helling N.A.P.

Maakt hoogte aanpijling t.o.v. N.A.P. op de plaats waar de muisklik wordt gegeven. Kies locatie maatvoering en bevestig met linkermuisknop.

 

Maatvoering Hellingsegment

Maakt een aanpijling voor de helling van een hellingsegment. Kies of je de helling in Graden, Percentage of Verhouding wil weergeven. 

Kies het hellingssegment en kies de locatie van de tekst, het kan zijn dat de aanpijling nog een 2e punt vraagt.

Note N.A.P.

Maakt een extra N.A.P. aanpijling.