Met deze optie kun je bestaande NLCS objecten in de tekening promoten naar een meer gedetailleerde laag.

Voorbeeld:

Je hebt een element op de laag N-BH-VH-KANTOPSLUITING_TROTTOIRBAND-G en je wil deze laagnaam wat verder uitbreiden door de afmetingen van de trottoirbanden erbij te zetten.

 

Werkwijze:

  1. Activeer 'Promote NLCS object' en selecteer het object dat je wil promoten.
  2. Het volgende scherm verschijnt:
  3. Je ziet de objectgroep van je element. Selecteer nu in deze lijst de gewenste verfijning van je laagnaam:
  4. En klik daarop met je rechter muisknop:

Klik op 'Promoten object' en het object wordt op de bijbehorende laag gezet.