Achter de knop Verkeersborden op de tab Specials vind je tools voor het plaatsen en verwijderen van verkeersborden.

De plaatsingstool is handig bij het plaatsen van verkeersborden, maar je kunt de borden ook vinden in het NLCS hoofdscherm:


Plaats verkeersbord

Met de knop 'Plaats verkeersbord' start je een apart scherm op met daarin de categorieën van de verkeersborden:

Als je één van de categorieën selecteert zie je een lijst met plaatjes van verkeersborden:

Het plaatsen van de borden gaat op dezelfde manier als bij gewone cellen, dubbel klikken op het plaatje.

Zoals altijd bij het plaatsen van cellen verschijnt het volgende scherm:

Zoals je ziet is er voor de verkeersborden een extra optie: Bord op paal.

Hiermee kun je borden bovenop elkaar plaatsen net zoals je ze op een paal plaatst.

Door na het selecteren van het 2e bord de optie 'Bord op paal' te selecteren en daarna het 1e bord aan te wijzen wordt het tweede bord boven of onder het eerste bord geplaatst. De volgorde wordt door de tool bepaald.

Een uitzondering zijn de onderborden, die worden onder het geselecteerde bord geplaatst.


Selecteer nu het eerst geplaatste bord. Het 2e bord wordt in de juist volgorde automatisch boven of onder het eerste bord geplaatst. Onderborden worden geplaatst onder het geselecteerde bord.

Het kan voorkomen dat borden over elkaar komen te staan, wissel dan de volgorde van plaatsen om.

De geplaatste borden vormen samen een Graphic Group.

Borden met variabele teksten

In sommige gevallen kunnen borden tekst bevatten die variabel is. Denk bijvoorbeeld aan komborden, bewegwijzeringsborden, straatnaamborden en onderborden.

Als je de tekst kunt aanpassen dan zie je dat in het 'Optimize Plaats Symbool'-venster, daarin verschijnen tekstvakjes voor elke tekst die aan te passen is:

Als de tekst niet op het bord past kun je gebruik maken van de optie onderaan in het venster: Cellbreedte aanpassen.

De cell wordt dan opgerekt zodat de tekst er wel in past:


Voorbeeld:

Standaard Kombord met te grote tekst:

Kombord met aangepaste breedte:

Verwijder verkeersbord

Met de knop 'Verwijder verkeersbord' kun je een bord verwijderen uit een reeks verkeersborden die met 'Bord op Paal' zijn gemaakt.

Als je een bord verwijdert dat onder of boven een ander bord staat dan wordt niet alleen het bord verwijderd, maar worden de borden opgeschoven tot er geen ruimtes meer tussen de borden zijn.

 

In onderstaand voorbeeld is het voorrangsbord verwijderd.

Let op! Als er maar één bord geplaatst is of als er nog maar één bord over is dan kun je die niet verwijderen met deze tool (wel met de standaard 'Delete' tool van MicroStation).