De tools die je vindt onder 'Kopieer parallel' helpen je in situaties dat je een parallelle kopie wil maken waarbij de kopie op een andere laag komt te staan dan het origineel.

Copy parallel Active

Via “Copy parallel Active” wordt het standaard MicroStation commando “Copy parallel” geactiveerd. Het nieuwe object wordt geplaatst op de actieve laag.

Als er een waarde staat in de objectnaam dan wordt deze waarde gebruikt voor de afstand tot het nieuwe object.

   

Copy parallel Voorkant band

De functie 'Copy Parallel Voorkant band' die op de Tools-tab in de Ribbon staat lijkt hierop, maar het nieuwe object is daar altijd het object: VH-KANTOPSLUITING_VOORKANTBAND.


Key-in

Het is ook mogelijk om deze functie te  activeren met een key-in.

Voorbeeld: 

optimize copy parallel active VH-KANTOPSLUITING_VOORKANTBAND

Hierin is VH-KANTOPSLUITING_VOORKANTBAND de gewenste objectnaam, maar je kunt hier iedere willekeurige NLCS objectnaam invullen.


Copy parallel Switch (b.v. voorkantband)

Dit is ook een commando om een parallelle kopie te maken, maar bij deze functie wordt er een switch gemaakt.

Het nieuwe object krijgt de laag van het oude object en het oude object krijgt de laag van het nieuwe object.

Stel dat je een lijn met laag VH-KANTOPSLUITING_TROTTOIRBAND_130X150 hebt getekend en je wilt die lijn gaan gebruiken als de lijn aan de achterkant van de band. En tegelijkertijd wil je dat er een lijn (VH-KANTOPSLUITING_VOORKANTBAND) op de plaats van de trottoirband-lijn komt.


Copy Parallel Switch via Optimize NLCS Hoofdvenster

Werkwijze via het Optimize NLCS Hoofdvenster:


  1. Selecteer in het Hoofdvenster de gewenste laag voor het bestaande object.
  2. Ga naar tabblad Specials in het Optimize NLCS tekenscherm en klik op 'Copy parallel Switch'.
  3. Selecteer de lijn en de richting waarin de kopie gemaakt moet worden.

Let op! Pas als je geklikt hebt voor de richting van de kopie wordt de switch gemaakt.


Copy Parallel Switch via Tools-tab in Ribbon

  1. Activeer de optie 'Copy Achterkant band' in de Tools-tab:
  2. Selecteer een object uit de NLCS-lijst:
  3. Selecteer de lijn (of linestring, boog, complex chain, shape, complex shape) en geef de richting van de kopie aan.
  4. Als er een waarde in de nieuwe laagnaam staat dan wordt die gebruikt om de afstand tot de parallelle kopie vast te zetten.

Copy Parallel Switch via Key-in

Gebruik onderstaande Key-in om een gazonbandlijn te plaatsen op de plaats van een bestaande lijn in de tekening en dan de bestaande lijn met een bepaalde afstand parallel te kopiëren:

optimize copy parallel switch VH-KANTOPSLUITING_GAZONBAND_100X200

Als er een waarde in de laagnaam staat (zoals in het voorbeeld: 100) dan wordt de afstand ingesteld op die waarde, in dit geval 0,1(0,1m=100mm).

De waarde kan ook opgegeven worden in de key-in.