De optie 'Plaats zebrapad' geeft de mogelijkheid om een NLCS object te selecteren voor het tekenen van het zebrapad

Het plaatsen van het zebrapad gaat precies hetzelfde als bij 'Plaats zebrapad (Active)' maar nu moet je eerst een NLCS object selecteren in de lijst.

Selecteer het object en klik op Ok. Hierna start de plaatsingsroutine als beschreven in de vorige paragraaf.


Plaats Zebrapad vanuit Tools-tab in de Ribbon

Bij dit zebrapad wordt het zebrapad automatisch getekend op de laag VW-MARKERING_DWARS_OVERSTEEK_ ZEBRAPAD.

De manier van plaatsen is het zelfde als bij de andere Zebrapad-commando's.


Plaats Zebrapad via Key-in

Het plaatsen van een Zebrapad kan ook met een key-in.

Key-in: (argument (hoofdletters in onderstaande key-in) is gewenste objectnaam):

optimize place zebrapad VW-MARKERING_DWARS_OVERSTEEK_ZEBRAPAD
optimize place zebrapad GR-BOOM