Het tekenen van een talud arcering kan via het Ribbon (hierbij wordt direct een NLCS object geactiveerd) of via de Tool set binnen het NLCS Hoofdmenu. Selecteer in het hoofdmenu een NLCS Object en kies “Plaats talud arcering” bij het tabblad specials.

Na het kiezen “Plaats talud arcering”, of “Taludarcering” uit Ribbon, wordt het volgende dialoogvenster getoond.

Het is mogelijk andere objecten te activeren. Indien wordt gekozen voor Uit tekening: kan een NLCS object uit de tekening gebruikt wordt als actief object (vergelijkbaar met match). 

Het is mogelijk andere objecten te activeren. Indien wordt gekozen voor Uit NLCS lijst: kan een NLCS object uit de NLCS bibliotheek worden gekozen. 

Het tekenen kan op 3 manieren.

 Volledige taludarcering

                   Tekent aan de hand van het selecteren van een basis talud-lijn en een tweede talud-lijn een volledige taludarcering. 

                   

 

 Gedeeltelijke taludarcering

                   Tekent aan de hand van het selecteren van een eerste punt op de basis talud-lijn, een tweede punt op de basis talud-lijn en het selecteren van een tweede talud-lijn een gedeeltelijke taludarcering. 

                   

 

                   

 

 Waaier taludarcering

                   Tekent aan de hand van een hoekpunt en het selecteren van een eerste punt op een talud-lijn en een tweede punt op de talud-lijn een waaier taludarcering. 

                   

 

                   


Talud arcering instellingen

Bij het plaatsen wordt interactief getoond wat het resultaat wordt. Zie meldingen linksonder in het  Bentley scherm. Door een extra muisklik wordt de plaatsing definitief.

De verhouding van de taludlijnen zijn op 3 manieren te bepalen.

Bepalen of de korte taludlijnen vanuit de hoek dienen te worden getekend of andersom (deze optie wordt alleen getoond bij de optie waaier).

Afstand tussen de grote taludlijnen bepalen door een waarde hiervoor op te geven in meters. Geef wel een enter na aanpassen waarde, om deze waarde te activeren!