Bij de optie 'Verharding' vind je de tool voor het maken van een drempel met Prefab elementen.

Je vindt deze ook in het tabblad 'Tools' en groep 'Specials:

Na het activeren van de optie 'Plaats Drempel Prefab'/'Drempel' verschijnt een  keuze scherm met daarin verschillende Prefab Drempelelementen.

Kies de gewenste Prefab drempel door dubbel te klikken op het plaatje van die Prefab drempel. 

Hierna wordt het scherm 'Symbolen in rij' geopend.

Bovenaan zie je een afbeelding van het gekozen symbool

Daaronder heb je twee knoppen waarmee je eventueel het te gebruiken symbool kunt wijzigen door:

 

 een symbool te selecteren in de tekening.

 

een symbool te selecteren in de NLCS lijst.

 

 

Het is mogelijk andere objecten te activeren. Indien wordt gekozen voor Uit NLCS lijst: kan een NLCS object uit de NLCS bibliotheek worden gekozen. 

Het plaatsen kan op 3 manieren 

Bij de eerste optie worden zoveel cellen tegenelkaar aan gezet als past binnen de aangegeven afstand.

Optie 2 is voor het plaatsen van 2 cellen één aan het begin van de aangegeven afstand en één aan het eind.

De laatste optie plaatst de cell precies in het midden van de opgegeven afstand.

 

 

Plaats drempel Prefab: Uitlijnen op twee punten

Maakt een reeks cellen tussen 2 punten. Tijdens het plaatsen wordt met een gestippelde buitengrens de grootte en rotatie van de cellen weergegeven.

Met een rechtermuisklik kun je de richting veranderen van deze preview, en worden de cellen 180° gedraaid geplaatst.


Resultaat:

Er zijn een 2-tal instellingen mogelijk:

Offset: onderlinge afstand cellen in meters. In onderstaand voorbeeld 0.50 meter

Hoek: hiermee kun je de hoek van de cellen wijzigen. 

            Dat kan door een hoek in te vullen in het vakje (let daarbij op dat de hoek wordt genomen vanuit de positieve x-as)

            Of door een element in de tekening te selecteren met de knop

 

Een voorbeeld van een aangepaste offset:

 

Resultaat:

 

Voorbeeld van een aangepaste hoek: 


Resultaat:


Info hoek opgeven: hiermee verschijnt onderstaand scherm:

 


Plaats drempel Prefab: Uitlijnen aan de uiteinden

 

Plaatst standaard 2 cellen, 1 op het beginpunt en 1 op het eindpunt van de op te geven lijn. Deze lijn geef je op met twee punten.

Tijdens het plaatsen wordt met een gestippelde buitengrens de grootte en rotatie van de cellen weergegeven. Resultaat:

Het aantal cellen is aanpasbaar, geef wel een enter na het aanpassen waarde! 

Bij meerdere cellen worden de cellen gelijkmatig verdeeld over de opgegeven afstand.

 

Ook bij deze optie kun je de cell een rotatie meegeven zoals aangegeven bij 'Uitlijnen op twee punten'.


Plaats drempel Prefab: Uitlijnen in het midden

 

Plaatst één cel in het midden van twee opgegeven punten.

Tijdens het plaatsen wordt met een gestippelde buitengrens de grootte en rotatie van de cel weergegeven. .

Resultaat:

Het aantal cellen is aanpasbaar, geef wel een enter na aanpassen waarde! 

Plaats je meerdere cellen dan worden die gelijkmatig verdeeld over de opgegeven afstand.

 

Ook bij deze optie kun je de cell een rotatie meegeven zoals hierboven aangegeven bij 'Uitlijnen op twee punten'.