Als je je rechter muisknop iets langer ingedrukt houdt dan verschijnt er een menu. Dit is standaard MicroStation functionaliteit, maar Optimize heeft het menu aangevuld met een aantal extra opties. 

Sommige opties zien hiervoor al langsgekomen, maar hier zie je nog even het totale overzicht:


De match functie van Optimize. 

  1. Activeren.
  2. Selecteer een object met de juiste eigenschappen en accepteer.
  3. Juiste laag wordt geactiveerd en het plaatsingscommando wordt geactiveerd.

Voorbeeld: selecteer de lijn van een trottoirband en het commando Place Smartline wordt actief gemaakt. Je kunt dus meteen tekenen

Het opwaarderen van NLCS objecten zie eerdere paragraaf hierover.

Hiermee kun je één of meer objecten tegelijk een andere status geven. Zie hiervoor paragraaf: Wijzigen status en fase van NLCS elementen. 


Hiermee kun je de actieve Discipline veranderen. Objecten die daarna getekend worden krijgen die nieuw ingestelde Discipline.

Dit heeft geen effect op het uiterlijk van de elementen.


Let op! Je kunt hiermee niet de discipline van getekende objecten wijzigen, dat kan alleen door de letters van de discipline per laagnaam aan te passen in de Level manager.

Start het Optimize Hoofdmenu.

Hiermee selecteer je snel elementen die 'lijken' op een element dat je aanwijst in de tekening.

  • Level: Selecteer alle elementen op een level door een element op die laag te selecteren in de tekening.
  • Level en Type: alle elementen op hetzelfde level en van hetzelfde type, dus alle lijnen op een laag of alle cirkels.
  • Cell naam: Alle cellen met dezelfde naam.
  • Level, Celltype en Cell naam: Alle cellen met dezelfde naam, level en celltype (shared, point, graphic).

Deze komen rechtstreeks uit de MicroStation Level Display:

  • Off by element: Selecteer een element in de tekening en de laag waarop dat element staat wordt uitgezet.
  • All Except Element: Selecteer een element in de tekening en alle lagen worden uitgezet met uitzondering van de laag waar het element op staat én de actieve laag.
  • All On: Alle lagen worden aangezet.