Het eerste tabblad (“Aanmaken Kadercellen en Sheet Models”) bevat functies om een plot (Sheet Model) te maken. Een plot bestaat altijd uit een kadercel in een Sheet Model, eventueel aangevuld met een stempelcel.

Je kunt één sheet model per keer maken, of je plaatst een heel aantal kadercellen en maakt daar in één keer een hele serie sheet models van. Beide methoden worden in de volgende paragrafen uitgelegd.