Met de bovenste knop van het tabblad activeer je het commando “Plaats Kader en maak Sheet Model”, dat werkt als volgt:

  1. Je ziet de kadercel meteen aan de cursor “hangen”, plaats het kader zodat het juiste deel van de tekening erin staat, maar houdt er rekening mee dat je in de volgende stap het kader nog kan draaien.
    (LET OP!! De View mag niet geroteerd zijn anders krijg je een foutmelding).
  2. Je kunt nu de kadercel roteren, als je dat niet wil kun je een reset geven (rechter muisknop).
  3. Meteen wordt een Sheet Model aangemaakt inclusief kadercel en (als er een stempel ingesteld was) een stempelcel, het Sheet Model wordt geopend.
  4. De Plot tool onderzoekt de stempelcel en toont de in de stempelcel aanwezige tags:

  5. Je kunt nu gegevens aanpassen of invullen, en na een klik op de “Plaats stempel” knop wordt de ingevulde stempelcel in het Sheet Model opgenomen. Als je op de “Annuleer” knop klikt dan wordt er geen stempelcel geplaatst (het Sheet Model en de kadercel blijven wel aanwezig).


Met de schakelaar “Kadercel bewaren” kan worden aangegeven of de kadercel die in het Design Model is geplaatst (aan het begin van het proces) bewaard moet blijven of verwijderd mag worden.

 Het resultaat is dus een compleet Sheet Model:

Je ziet dat als een hoek meegegeven is bij het plaatsen van de kadercel, deze hoek ook getoond wordt in de Sheet Model. Dat maakt het gemakkelijk om de noordpijl juist te plaatsen.
Dit levert overigens geen problemen op als je gaat plotten, de plot wordt ondanks de hoek toch recht op papier gezet!In dit sheet model staat de situatie nog steeds op coördinaten (net als in de design model). Dat geldt overigens niet voor details/overzichten etc. die later worden toegevoegd!