Het legenda scherm bevat 3 tabbladen en daarop vele instellingen met betrekking tot de legenda:


Tabblad 1 Basis instellingen


Elementen uit Sheet Model meenemen

Hier kun je aangeven of elementen die in de Sheet Model zijn getekend ook meegenomen moeten worden in de legenda.

In veel gevallen zul je alleen het kader, stempel, noordpijl en de legenda in je sheet model hebben staan. Dan hoef je deze optie niet aan te vinken.


Ook niet-NLCS elementen meenemen

Het kan zijn dat er objecten in de tekening of in de references zijn die niet uit de NLCS komen. Dat gebeurt als je oude bestanden gebruikt hebt (van vóórdat jullie organisatie met NLCS ging werken) of bestanden vanuit bijvoorbeeld de BAG, deze heeft eigen standaardlagen.


Met de optie 'Ook niet-NLCS elementen meenemen' worden deze objecten ook in de legenda opgenomen.


Filter op Status

Het filteren op NLCS status vindt plaats door middel van het aan- of uitzetten van de onderstaande schakelaars. 

Alleen objecten met de aangevinkte statussen zie je in de legenda terug.


Legenda-kolommen

 

Het onderste blok in het Legenda scherm is bedoeld om de legenda items eventueel in meerdere kolommen in te delen (zonder instelling wordt de legenda altijd één kolom breed). De gebruiker kan er voor kiezen om de items in b.v. 4 of 5 kolommen te plaatsen. In dat geval worden de items automatisch in het gewenste aantal kolommen opgedeeld. Dit gaat uiteraard alleen goed als er voldoende legenda items aanwezig zijn, 3 items over 5 kolommen verdelen dat valt niet mee.

.

 

Voorbeeld van legenda met één kolom:

Dezelfde items maar nu gepresenteerd in een legenda met een kolom per NLCS status:

Als de optie “Maak per NLCS status een kolom” aan staat dan bepaalt de software hoeveel kolommen er geplaatst zullen worden, de gebruiker kan dan niet zelf een aantal kolommen opgeven.


De basis breedte van de kolommen wordt door de Legenda tool zelf berekend. Deze waarde wordt berekend en getoond in de het scherm (nadat op “Maak legenda” is geklikt).
Deze berekening gebeurt alleen als de waarde op 0 staat. Is er een andere waarde ingevuld (b.v. 20 of 18.5) dan zal deze ingevulde breedte worden gebruikt. Op deze manier kan de gebruiker een legenda iets breder of smaller maken. Zet de waarde terug op 0 om de legenda tool zelf de standaardwaarde te laten bepalen.